فرا خوان مقاله با موضوع هم اندیشی پیرامون عرفان اهل بیت (علیهم السلام)

تاریخ خبر:
1391/03/11 11:04
اخبار اعضای پایگاه erfan.ir
فرا خوان مقاله با موضوع هم اندیشی پیرامون عرفان اهل بیت (علیهم السلام) باسلام وتحیت ودعا یکی از مهمترین اهداف فرستادگان خداوند متعال به سوی انسانها تزکیه وتربیت آنها است ومهمترین بخشی که نقش اساسی در تربیت داشته ،معرفت خداوند است که علاوه بر بعد نظری نقش عملی آن دارای اهمیت ویژه است

باسلام وتحیت ودعا
یکی از مهمترین اهداف فرستادگان  خداوند متعال  به سوی انسانها  تزکیه وتربیت آنها است  ومهمترین بخشی که نقش اساسی  در تربیت داشته ،معرفت خداوند است  که  علاوه بر بعد نظری نقش عملی آن دارای اهمیت  ویژه است ، در راستای معرفت خداوند متعال راهی که پیمودن آن  پیشنهاد شده است  ، مسیری است که به عرفان معروف گشته، علمی که  ` در دو بعد عمل  و نظر  متفکران جهان اسلام بدان پرداخته اند  و کتابهای فراوانی  نوشته اند.
اما   پرسشی  که  از  آغاز تا کنون  همواره  مطرح گردید ه آن است که آیا  این  عرفان  در  راستای  اهداف  رسالت پیامبران و اما مان  علیهم السلام  قرار  دارد و در  سیره  و سنت معصومان   پیشینه داشته  است  و یا مسیری  است  که خلاف  آن  اهداف  را  طی  می کند ؟  بر همین اساس موسسه  دار المعارف  الشیعی  در  نظر  دارد  جهت  بررسی   پرسش   فوق   هم اندیشیی  را  پیرامون  عرفان  اهل بیت(علیهم السلام)   در دهه آخر بهمن  ماه  1391   حول    محورهای    ذیل  برگزار  نماید .
1-طرح مبانی نظری عرفان اهل بیت  (ع)
 2-  پیشینه عرفان اهل  بیت (ع)
 3- بررسی ادعیه از  نگاه عرفان اهل بیت (ع)
 4-دیدگاههای گوناگون اندیشمندان  پیرامون  عرفان اهل بیت (ع)
 5-شاخصه و مولفه های عرفان اهل بیت (ع)
 6- نظریه عرفان اهل بیت (ع) از نگاه مکتب تفکیک
 7- چرایی مخالفت بعضی از  محدثان وفقیهان با عرفان رایج
 8- بررسی منابع حدیثی متون عرفانی شیعه ازجمله مصبا ح الشریعه ، مناجات خمسه  عشر و....
9- نسبت عرفان واخلاق در مکتب اهل البیت
10- راه های نشر عرفان اهل البیت
11- نسبت عرفان موجود باعرفان اهل البیت
12- ویژگیهای عرفان در منابع اسلامی چیست ؟
 13- گرایشهای عرفانی درآثار فقهاء ،محدثان ومتکلمان اسلامی
14- بررسی ذیل دعای عرفه
15- نظریات متفکران معاصر پیرامون عرفان اهل البیت
از  همه  صاحب  نظران وعرفان پژوهان  دعوت  می گردد دیدگاه های خود رانسبت به موارد یاد شده  درقالب مقاله جهت نشر وارائه در همایش ارسال نمایند مستدعی است چکیده  مقاله  خود را در  حدود 400 کلمه تا نیمه تیر 91به نشانه دبیرخانه هم اندیشی ارسال نمایند.
E-mail:info@erfan.ir             : نشانی  الکترونیکی
نشانی  پستی : خیابان شهید فاطمی ( دورشهر ) کوچه 19 پلاک   27 موسسه دارالمعارف – دبیر خانه هم اندیشی عرفان اهل بیت (ع) تلفن 7735357-0251 فکس 7736390-0251