نخستین کنگره بین المللی فقیه فقه نظام (نکوداشت شهید آیت الله سید محمد باقرصدر)

تاریخ خبر:
1396/10/24 11:08
نشست ها، همایش ها، گردهمایی.. منبع : مرکز خبر واطلاع رسانی جامعه المصطفی
نخسیتن کنگره بین المللی فقیه فقه نظام ، نکوداشت شهید آیت الله سید محمد باقر صدر با مشارکت جامعه المصطفی در قالب مقاله برگزار می شود.

مبادی، مبانی و اصول فقه نظام، فقه نظام ، حوزه انقلابی و تمدن ساز، ساحت ها و ابعاد فقه نظام، گفتمان سازی فقه نظام، هستی شناسی تاریخی فقه نظام در تراث فقهای اسلام، راهکارها، بایسته و موانع و جریان شناسی فکری فقه نظام از محورهای فراخوان این کنگره است.

گفتنی است آخرین مهلت ارسال اصل مقالات 30 بهمن ماه 1396 و زمان برگزاری کنگره مهر 1396 است.

وبسایت جشنواره  www.jiiss.ir

آدرس دبیرخانه جشنواره: قم .خیابان صفائیه . کوی ممتاز. ساختمان نور الثقلین دبیرخانه دایمی کنگره بین المللی فقیه فقه نظام