فراخوان مقاله پنجمبن کنفرانس ملی معماری و شهرسازی ایران

تاریخ خبر:
1397/02/26 03:11
نشست ها، همایش ها، گردهمایی.. منبع : ایرانکنفرانس
پنجمبن کنفرانس ملی معماری و شهرسازی ایران 26 مهر 1397 برگزار می گردد
محور های همایش

شناسائی ارزش های فرهنگی-اجتماعی و هویت ساز معماری و شهرسازی در گذر زمان

نقد و بررسی آثار و تجربه های معماری و شهرسازی ایرانی-اسلامی
شناسائی ارزش های معماری و شهرسازی ایرانی-اسلامی
بررسی آثار معماری و شهرسازی اسلامی در رابطه با اندیشه های معماری و شهرسازی ایران
توجه به مناسبت های فضاهای معماری و شهری (برای معلولین، کودکان و...) با به کارگیری ارزش های معماری اسلامی
شناسائی، نقد و بررسی آثار و اندیشه های تاثیرگذار در شکل گیری معماری و شهرسازی ایران
محورهاي همايش
برگزار كنندگان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین.
مهلت ارسال چكيده مقالات:
مهلت ارسال متن كامل مقالات: اول مرداد 1397
تاريخ برگزاري همايش: 26 مهر 1397
سايت همايش: 5qcau.ir
تلفن تماس دبيرخانه: 02833665275 داخلی 4246
آدرس دبيرخانه: قزوین- خیابان شهیدبابایی- بلوار نخبگان- دانشگاه آزاد اسلامی قزوین-معاونت پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی
محل برگزاري: قزوین - دانشگاه ازاد اسلامی واحد قزوین
ایمیل: zabihi.siamak@gmail.com