به همت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ دومین همایش بین المللی سواد رسانه ای و اطلاعاتی برگزار می شود

تاریخ خبر:
1397/05/30 10:07
نشست ها، همایش ها، گردهمایی.. منبع : خبرگزاری رسا
دومین همایش همایش بین المللی سواد رسانه ای و اطلاعاتی با موضوع خانواده از سوی مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود.

دومین همایش بین المللی سواد رسانه ای و اطلاعاتی با موضوع خانواده به عنوان نهاد بنیادین اجتماعی با هدف تبیین نقش و جایگاه مهم خانواده در عصر اطلاعات و جامعه شبکه ای با تاکید بر رویکردهای آموزشی، شناختی و تربیتی در دو بخش علمی، پژوهشی و تجربی،  کاربردی برگزار می شود.

بخش علمی  پژوهشی

 در بخشی علمی پژوهشی متقاضیان می بایستی در مرحله اول، چکیده مقالات متناسب با محورهای معرفی شده در 250 تا 350 کلمه به دبیرخانه همایش ارسال شده و در صورت تأیید کمیته علمی، مقاله اصلی در قالب علمی  پژوهشی در 6000 تا 8000 کلمه نگاشته شود.

بخش تجربی کاربردی

در بخش تجربی، کاربردی نیز در مرحله اول چکیده گزارش ایده ها، دستاوردها و تجارب مشارکت کنندگان در 150 تا 250 کلمه به دبیرخانه همایش ارسال شده و در صورت تأیید کمیته علمی، گزارش ایده ها، دستاوردها و تجارب در قالب مقاله علمی تخصصی در 3000 تا 6000 کلمه نگاشته شود.

از اهداف برگزاری دومین همایش بین المللی سواد رسانه ای و اطلاعاتی می توان به ارتقای سطح بینش، ادراک و آگاهی خانواده ها، والدین، مربیان و فرزندان در بهره برداری هوشمندانه، صحیح و مؤثر از رسانه ها و فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی همچنین بسترسازی، ایجاد و ارتقای محیط رسانه ای سالم، مفید و ایمن برای اطمینان بخشی و اعتماد افزایی کاربران به خصوص خانواده ها و متصدیان تعلیم و تربیت به زیست بوم رسانه ای کشوراشاره کرد.

علاقه مندان جهت ارسال آثار همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند تا 31 مردادماه به سامانه اینترنتی همایش به نشانی MLiteracy.saramad.ir  مراجعه کنند.