کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی

تاریخ خبر:
1397/09/13 10:44
نشست ها، همایش ها، گردهمایی.. منبع : ایرانکنفرانس
دومین کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی جهت برگزاری در بهمن ماه سال جاری فراخوان مقاله داد
محورهاي همايش

حوزه‏‏ های نظری

بررسی نقش دولت از منظر تئوری در حوزه های مختلف

دولت و حاکمیت بر حوزه اقتصادی
دولت و حاکمیت بر حوزه فناوری
دولت و حاکمیت بر حوزه امنیت ملی
دولت و حاکمیت بر حوزه علمی

بررسی نقش دولت و حاکمیت از منظر اسلامی

رویکرد شکل گیری حاکمیت بر اساس حق (کدام حق؟)
نقد نظریه های غربی در ارتباط با حق مالکیت و نظایر آنها

بررسی ساختارهای اداره جوامع

نگاه پارلمانی
نگاه بوروکراسی
نگاه تنظیم گری

بررسی روندهای آینده

نقش فناوری های خانمان برافکن نظیر بلاک چین در نظام حکمرانی
جهانی شدن و تاثیرات آن
ارتباطات بین الملل و تحولات منطقه ای


حوزه های کاربردی

نقش حاکمیت، مردم و نخبگان در حکمرانی اقتصادی

بانکها و نظام بانکی
صنعت و سیاست صنعتی
خصوصی سازی و مالکیت خصوصی عمومی
بیمه، رفاه و تامین اجتماعی
اشتغال و کارآفرینی
تورم و نرخ بهره
نظام مالیاتی
مناطق آزاد اقتصادی


نقش حاکمیت، مردم و نخبگان در حکمرانی اجتماعی

اداره شهر و امور شهری
آب
محیط زیست و آلودگی هوا
بهداشت و سلامت
جمعیت و مهاجرت
بی خانمانی و مسکن
فضای مجازی و فاوا


نقش حاکمیت، مردم و نخبگان در حکمرانی اقتدار و امنیت

علم و فناوری و اقتدار
امنیت ملی
دفاع همه جانبه
قوای نظامی


نقش حاکمیت، مردم و نخبگان در حکمرانی علمی فرهنگی

آموزش عالی و آموزش همگانی
فهم عامه از علم
ورزش و سلامت
فرهنگ و سبک زندگی
فناوری اطلاعات و جامعه شبکه ای
مساجد و امور دینی مذهبی
رسانه نوین


نقش حاکمیت، مردم و نخبگان در بهبود نظام اداری

بوروکراسی و نظام اداری
تمرکز گرایی و تمرکز زدایی
برونسپاری و تعدیل ساختاری دولت
ساختار اداره دولت و تشکیل یا ادغام وزارتخانه ها
ساختار اداره مجلس و راهکارهای بهبود
نظام انتخابات مجلس و راهکارهای بهبود
ساختار اداری قوه قضائیه و راهکارهای بهبود

حکمرانی در حوزه های موضوعی نظیر آب، محیط زیست، بهداشت، صنعت، مناطق آزاد، ورزش، رسانه و ...
 
برگزار كنندگان: دانشگاه صنعتی شریف.
پژوهشکده سیاست‌گذاری علم، فناوری و صنعت .
مهلت ارسال چكيده مقالات:
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 30 آذر1397
تاريخ برگزاري همايش: 13 و 14 بهمن 1397
سايت همايش: www.gppconference.com
تلفن تماس دبيرخانه: 02166036325 و 02166069452
آدرس دبيرخانه: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید حبیب اللهی، خیابان شهید قاسمی، کوچه تیموری، پلاک ۲، واحد 6، پژوهشکده سیاست‌گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف
محل برگزاري: تهران - سالن همایشهای صداو سیما
ایمیل: info@gppconference.ir