سومین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در اخلاق و تربیت،مناسبات دین و روانشناسی

تاریخ خبر:
1397/10/19 10:12
نشست ها، همایش ها، گردهمایی.. منبع : باهمایش
23 خرداد ماه 1398 سومین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در اخلاق و تربیت،مناسبات دین و روانشناسی برگزار می گردد

محور های همایش

سومین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در اخلاق و تربیت،مناسبات دین و روانشناسی

محورهای همایش :

 • نوآوری تحقیق در اخلاق :
 • آموزه های اخلاقی در متون ادبی و رفانی
 • اخلاق تجارت و کسبب کار در اسلام
 • اخلاق مدیریت و رهبری در اسلام
 • حکومت اسلامی و گسترش اخلاق
 • آسیب های اجتماعی از منظر دین
 • ارزش معرفتی گزاره های اخلاقی
 • اخلاق پزشکی از دیدگاه اسلام
 • اخلاق تعلیم و تربیت در اسلام
 • الگوهای نظام اخلاق اسلامی
 • مدیریت در خانه و خانواده
 • اخلاق وآداب اسلامی
 • اخلاق و آداب فردی
 • تاریخ علم و اخلاق
 • اخلاق رسانه
 • فلسفه اخلاق
 • نوآوری و تحقیق در تربیت:
 • مهارت های سیسی -اقتصادی -اجتماعی- و تبلیغی تربیت
 • مهارت های دینداری -عرفانی-اخلاقی و عاطفی تربیت
 • چگونگی تقویت بنیان های دینی در کودککان و نوجوانان
 • مهارت های مدیرت جنسی و ادراکی تربیت
 • ساخت ها و تعاملات و محتوا های تربیتی
 • چیستی مبانی اهداف اصول و عوامل و موانع  تربیت
 • مهارت های جسمانی  روحانی تربیت
 • مهارت های علمی -آموزش تربیت
 • حوزه های علمیه و تربیتی
 • آسیب شناسی و تربیت دین
 • خانوادهه و سلامت جنسی
 • جهانی سازی تربیت
 • درمانگری مذهبی
 • نوآوری و تحقیق در مناسبات دین و روانشناسی:
 • بررسی تاثیر دعا در درمان بیماری های روان تنی و رشد سلامت روان
 • بررسی جایگاه محیط زیست و اخلاق زیستی محیطی از دیدگاه اسلام
 • بررسی انواع  اختلات روانی و شیوع آنها در گروه های مختلف
 • بررسی الگو شیوه ها و محتوی اوقات فراغات جوانان
 • بررسی علل گرایش نوجوانان به انحراف اجتماعی
 • بررسی نقد چهره سازی و الگو سازی افراد
 • بررسی رابطه عفو و گذشت و سلامت روانی
 • روانشناسی در قرآن و سنت اهل بیت (ع)
 • روانشناسی آموزش یادگیری
 • روانشناسی انگیزش هیجان
 • روش پژوهش و روان سنجی
 • بررسی رابط دعا و اضطراب
 • روانشناسی رشد و خانواده
 • روانشناسی فیزیولوژیک
 • روانشناسی مثبت گرا
 • مشاور و روان درمانی
 • روانشناسی اجتماعی
 • آسیب شناسی روانی
 • روانشناسی شخصیت
 • روانشناسی تبلیغات
 • فلسفه روانشناسی
 • روانشناسی اخلاق
 • فرا روانشناسی

برگزارکننده : انجمن علمی ارتباطات

23 خرداد ماه 1398

اطلاعات تماس

تلفن دبیرخانه : 021-77210356