توزیع سیمکارت طلبگی در قم + جزئیات

تاریخ خبر:
1397/11/18 10:24
همه اخبار منبع : شفقنا
سیمکارت طلبگی با شرایط ویژه در قم توزیع می شود

سیمکارت همراه اول ویژه طلاب با شارژ ۳۰ هزار ریال درون شبکه در یکی از دفاتر پیشخوان قم توزیع می شود.

برخورداری از مکالمه رایگان درون شبکه به مدت ۲۰ دقیقه برای سه ماه متوالی و نیز اینترنت ۲۰۰ مگابایتی برای مدت سه ماه متوالی به صورت ماهانه ازجمله مزایای این سیمکارت ها ذکر شده است.

طلاب برای دریافت این نوع سیمکارت ها با در دست داشتن اصل و کپی کارت ملی و نیز اصل و کپی کارت طلبگی به دفتر پیشخوان واقع در چهارراه غفاری مراجعه کنند.

شایان ذکر است، این سیمکارت ها تنها به آن دسته از طلاب که تاکنون سیمکارت تهیه نکردند تعلق می گیرد و چنانچه قبلا سیمکارت طلبگی دریافت شده باشد، سیمکارت جدید فعال نخواهد شد.