اولین جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی

تاریخ خبر:
1397/11/21 10:28
نشست ها، همایش ها، گردهمایی.. منبع : کنفرانس الرت
اردیبهشت ماه سال 1398 اولین جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی برگزار می گردد

اولین جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی در تاریخ ۱۱-۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ در شهر تهران برگزار میگردد.

محورهای کنفرانس:

 • برنامه ریزی درسی
 • یادگیری یاددهی
 • ارزشیابی آموزشی
 • مشاوره و حمایت دانشجویی
 • آموزش مجازی
 • مدیریت و رهبری آموزشی
 • سایر موضوعات مرتبط با آموزش علوم پزشکی

  مشاهده وب سایت رسمی کنفرانس

  زمان برگزاری: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ الی ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

  سطح : ملی
  برگزارکننده : مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی
  شهر برگزاری : ایران - تهران - تهران
  محل برگزاری : تهران
  آدرس دبیرخانه : تهران- شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- بلوک C - طبقه ۷- مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
   
  شماره تماس : ۰۲۱۸۸۳۶۴۲۲۴
   
  شماره فکس : ۰۱۸۸۳۶۴۱۱۶