نخستین همایش بین المللی تدبیر علوم مدیریتی، تربیتی، اجتماعی و روانشناسی در افق ایران ۱۴۰۴

تاریخ خبر:
1397/11/21 10:30
نشست ها، همایش ها، گردهمایی.. منبع : کنفرانس الرت
نخستین همایش بین المللی تدبیر علوم مدیریتی، تربیتی، اجتماعی و روانشناسی در افق ایران ۱۴۰۴ اسفند ۱۳۹۷ در شهر مشهد برگزار میگردد.

نخستین همایش بین المللی تدبیر علوم مدیریتی، تربیتی، اجتماعی و روانشناسی در افق ایران ۱۴۰۴ توسط شرکت به اندیش آوران تدبیر قهستان در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۷ در شهر مشهد برگزار میگردد.

محورهای همایش:

۱. علوم مدیریتی (کلیه گرایش ها)

۲. علوم تربیتی (کلیه گرایش ها)

۳. علوم روانشناسی (کلیه گرایش ها)

۴. علوم آموزشی (کلیه گرایش ها)

۵. علوم دینی و الهی (کلیه گرایش ها)

۶. علوم اسلامی (کلیه گرایش ها)

۷. علوم انسانی (کلیه گرایش ها)

۸. مطالعات و آسیب های فرهنگی و اجتماعی 

۹. و کلیه رشته های مرتبط

مشاهده وب سایت رسمی کنفرانس

مهلت ارسال اصل مقالات: ۹ اسفند ۱۳۹۷
زمان برگزاری: ۱۰ اسفند ۱۳۹۷

سطح : بین المللی
برگزارکننده : شرکت به اندیش آوران تدبیر قهستان
شهر برگزاری : ایران - خراسان رضوی - مشهد
 
محل برگزاری : مشهد
شماره تماس : ۰۹۰۵۰۲۴۴۵۳۲