فراخوان طرح‌های پژوهشی

تاریخ خبر:
1397/12/18 02:12
تازه های علمی ، پژوهشی ، نشر منبع : مرکز خدمات حوزه های علمیه
مرکز خدمات حوزه‌های علمیه به منظور ارائه خدمات اثربخش‌تر به جامعه هدف خود و تحقق هرچه بهتر مأموریت‌های سازمانی، به اجرای طرح‌های پژوهشی با عناوینی که در خبر آمده است نیاز دارد

مرکز خدمات حوزه‌های علمیه به منظور ارائه خدمات اثربخش‌تر به جامعه هدف خود و تحقق هرچه بهتر مأموریت‌های سازمانی، به اجرای طرح‌های پژوهشی با عناوین زیر نیاز دارد:
1. بررسی خدمت‌رسانی به طلاب و عالمان دینی در کشورهای اسلامی؛

2. بررسی خدمت‌رسانی به عالمان و مبلغان دینی در دین مسیحیت؛

3. آمایش سرزمینی طلاب و روحانیون؛

4. طراحی الگوی معماری مطلوب مسکن متناسب با سبک زندگی اسلامی ایرانی؛

5. شناسایی و اولویت‌بندی مسائل فرهنگی طلاب و خانواده‌ها و ارائه راهکارهای مطلوب؛

6. طراحی الگوی مطلوب مشاوره خانواده حوزوی؛

7. شناسایی و بررسی نمادهای طلبگی و ارائه الگوی رفتاری متناسب با اقتضائات زمان و مکان؛

8. طراحی الگوی اسلامی ایرانی مراسم ازدواج؛

9. طراحی الگوی مطلوب تفریح و مسافرت نشاط آفرین حوزویان؛

10. طراحی الگوی مطلوب فعالیت فرهنگی در مجتمع‌های مسکونی طلاب و روحانیون؛

11 . طراحی الگوی مطلوب کارآفرینی خانواده‌های طلاب متناسب با شئون حوزوی؛

12. شناسایی و دسته‌بندی و اولویت‌بندی مشاغل در شأن طلاب و طراحی الگوی مطلوب اشتغال طلاب با توجه به شأن و رسالت‌های حوزوی؛

13. راهکارهای تأمین مالی حوزه و روحانیت با در نظر گرفتن عقبه تاریخی و زمینه‌های شرعی؛

14. طراحی الگوی مطلوب تأمین معاش طلاب و روحانیون؛

15. طراحی مدل انگیزشی ارائه خدمات جهت تعالی نقش‌آفرینی طلاب و روحانیون.

از پژوهشگران گرامی متقاضی، دعوت می‌شود رزومه علمی خود(الگوی مندرج در پیوست) را تا ساعت 14 روز دوشنبه 27 اسفند سال جاری به رایانامه (email) معاونتِ برنامه‌ریزی و ارزیابی barnamehrizi@csis.ir ارسال کنند.

 فایل پیوست  
رزومه پژوهشگر 21.88  کیلوبایت
رزومه پژوهشگر 433.04  کیلوبایت