مؤسسه تخصصی اسراء در سطح سه دانش پژوه می پذیرد

تاریخ خبر:
1397/12/20 10:54
زمینه های تحصیلی منبع : خبرگزاری رسا
مؤسسه آموزش عالی حوزوی اسراء تحت اشراف حضرت آیت الله جوادی آملی از میان برادران طلبه دانش پژوه می پذیرد.

موسسه آموزش عالی حوزوی اسراء تحت اشراف حضرت آیت الله جوادی آملی در رشته های تخصصی تفسیر و علوم قرآن و‌ فلسفه اسلامی سطح ۳ دانش پژوه می پذیرد.

حداکثر سن ۳۴ سال، اتمام سطح2 و موفقیت در مصاحبه علمی و تعهد به رعایت مقررات آموزشی و انظباطی از جمله شرایط نام نویسی در پذیرش مؤسسه اسراء است.

علاقه مندان به نام نویسی در پذیرش مؤسسه تخصصی اسراء می توانند تا 28 اسفند ماه به سامانه اینترنتی معاونت آموزش حوزه های علمیه به نشانی http://www.howzeh-qom.ir/ مراجعه کنند.