صدور مجوز قطب علمی فلسفه دین اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه

تاریخ خبر:
1397/12/20 10:56
همه اخبار منبع : خبرگزاری رسا
طی نامه‌ای از سوی منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، مجوز تشکیل قطب علمی فلسفه دین اسلامی برای پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی صادر شد.

طی نامه‌ای از سوی دکتر منصور غلامی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، مجوز تشکیل قطب علمی فلسفه دین اسلامی برای پژوهشگاه صادر شد.

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در سال 1391 موفق شد تا مجوز قطب علمی فلسفه دین را از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دریافت کند و این قطب علمی در سال 1393 از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان تنها قطب علمی برتر کشور معرفی شد.

دور جدید فعالیت قطب‌های علمی براساس آیین نامه جدید قطب‌های علمی از سال جاری بنا بر مجوز‌های صادر شده از سوی وزارت علوم آغاز گردیده و بعد از این، نام قطب علمی پژوهشگاه با عنوان قطب علمی فلسفه دین اسلامی فعالیت خواهد نمود.

محورهای اصلی برنامه‌های قطب علمی فلسفه دین اسلامی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شرح زیر بیان شده است:

در چارچوب اسناد بالادستی، اولویت‌های مصوب نقشه جامع علمی و شورای عالی عتف و نیز هماهنگ با معاونت پژوهش و فناوری وزارت متبوع فعالیت کنند.

توسعه کار جمعی و انجام فعالیت‌های مشترک با دانشمندان و نخبگان داخلی و خارجی را برای تحقق برنامه‌های خود مورد توجه قرار دهند.

علاوه بر حرکت در مرزهای دانش به موضوعات بنیادی، کاربردی و مورد نیاز کشور بپردازند به گونه‌ای که دستاوردهای مشخصی را در کارنامه عملکرد خود به جامعه عرضه کنند.

با رصد علم و فناوری و نیز آینده‌پژوهی در زمینه تخصصی مربوطه، به مثابه مرجع علمی، به دنبال نوآوری و فناوری‌های پیشرفته و مرزشکنی علمی باشند.