همایش ملی تحت عنوان اختلالات شایع جسمی روانی و رفتاری کودکان و اثرات

تاریخ خبر:
1397/12/23 09:42
نشست ها، همایش ها، گردهمایی.. منبع : کنفرانس الرت
همایش ملی تحت عنوان اختلالات شایع جسمی روانی و رفتاری کودکان و اثرات آن بر جامعه توسط دانشگاه آزاد فیروزآباد در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۸ در شهر فیروزآباد برگزار میگردد.

همایش ملی تحت عنوان اختلالات شایع جسمی روانی و رفتاری کودکان و اثرات آن بر جامعه توسط دانشگاه آزاد فیروزآباد در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۸ در شهر فیروزآباد برگزار میگردد.

محورهای همایش:

بیماری های جسمی کودکان

مسائل اجتماعی مؤثر بر کودکان

کودکان و سوء رفتار

کودکان و فضای مجازی و رسانه های جمعی

کودکان و طلاق والدین

حقوق کودک از منظر اسلام و قانون اساسی

اختلالات تکاملی دوران کودکی

اختلالات روانشناختی کودکان

آموزش و پرورش در کودکان

تکنیک های ارتباط با کودک

نحوه آموزش صحیح مسائل جنسی به کودک

کودکان و کلاس های غیردرسی

اختلالات شناختی کودکان

مشاهده وب سایت رسمی کنفرانس

مهلت ثبت نام: ۱ فروردین ۱۳۹۸ الی ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

مهلت ارسال چکیده: ۱ فروردین ۱۳۹۸ الی ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

زمان برگزاری: ۲۱ شهریور ۱۳۹۸

آدرس دبیرخانه : آزاد اسلامی فیروزآباد . مجتمع شهید ابوالپور. طبقه دوم
 
شماره تماس : ۰۷۱۳۸۷۲۹۷۰۱
 
شماره فکس : ۳۸۷۲۴۴۰۲