کنفرانس بین المللی مطالعات ایران معاصر

تاریخ خبر:
1397/12/26 11:02
نشست ها، همایش ها، گردهمایی.. منبع : ایرانکنفرانس
19 و 20 آبان 1398 کنفرانس بین المللی مطالعات ایران معاصر برگزار می گردد
محورهاي همايش

محورهای دائمی

سیاست و اقتصاد ایران
جامعه و فرهنگ ایرانمحور اختصاصی این نشست

رویکردها و روششناسی مطالعات ایران
محورهاي همايش
برگزار كنندگان: انجمن ایرانی مطالعات جهان.
دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران.
بنیاد سعدی.
مهلت ارسال چكيده مقالات: 20 خرداد 1398
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 18 مهر 1398
تاريخ برگزاري همايش: 19 و 20 آبان 1398
سايت همايش: iranianstudies.ut.ac.ir
تلفن تماس دبيرخانه: --
آدرس دبيرخانه:
محل برگزاري: تهران - دانشگاه تهران
ایمیل: is.fws@ut.ac.ir