امکان اجرای آنلاین مجموعه آثار دو کنگره بین المللی در ابر نور فراهم شد

تاریخ خبر:
1398/02/19 11:34
تازه های علمی ، پژوهشی ، نشر نورسافت
به همت مهندسان مرکز تحقیقات کام‍پیوتری علوم اسلامی، امکان اجرای آنلاین مجموعه آثار دو کنگره بین المللی در ابر نور فراهم شد.

به گزارش نورسافت، به همت مهندسان مرکز تحقیقات کام‍پیوتری علوم اسلامی (نور)، امکان اجرای آنلاین نرم افزارهای مجموعه آثار مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، جریان های افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسلام 2 و مجموعه آثار کنگره بین المللی قرآن و علوم انسانی در سامانۀ پیشخوان برخط نرم افزارهای نور (ابر نور) فراهم شد. 

جهت ورود به سامانه پیشخوان برخط نرم افزارهای نور (ابر نور)، کلیک کنید.