دهمین دوره فراگیر سخنرانی و فن بیان

تاریخ خبر:
1398/03/07 01:00
دوره های علمی و آموزشی کنفرانس الرت
دهمین دوره فراگیر سخنرانی و فن بیان در تاریخ ۱۰خرداد الی ۲۸تیر ۱۳۹۸در شهر تهران برگزار میگردد.

این دوره توسط پایگاه اینترنتی کنفرانس الرت اطلاع رسانی می شود.

محورهای دوره:

جلسه اول:

اهمیت سخنرانی و فن بیان

فن بیان چیست؟

کاربردهای فن بیان

مهارتی که ما باید در دوران مدرسه می آموختیم

سخنرانی چیست؟

آمادگی سخنران

بهترین روش کسب آمادگی

تکنیک ۵ ثانیه

مهمترین سخنرانی

معرفی سیستم ۴ میم

مدیریت ترس از سخنرانی

صفر تا ۱۰۰ ترس

نظم به محتوا با پنج انگشتی

حساسیت زدایی نظام مند

روش غرقه سازی

درمان ترس به صورت کلی

یار موفقیت

تمرینهای ۵ انگشتی

جلسه دوم:

۴ مرحله تا مهارت

تمرین صبح و رادیو

طراحی محتوا

هدف در سخنرانی

زمانبندی در سخنرانی

هسته مرکزی

طراحی یعنی چی؟

فرمول شروع سخنرانی

انتخاب موضوع

منابع جمع آوری محتوا

روشهای طراحی سخنرانی

بارش فکری

تیتر جذاب

تمرین تندگویی

مایند مپ یا نقشه ذهنی

روشهای مایندمپ نگاری

۶ روش طراحی محتوا

یخ شکنی و اتصال

نمودار توجه مخاطب

خودمانی یا کتابی؟

نوشتن متن یا حفظ کردن

تمرین بلندخوانی

جلسه سوم:

نمودار موفقیت

هوش کلامی چیست؟

خلاقیت در سخنرانی

کمیت مهمتر از کیفیت!

یادگیری و مسیر عصبی

تنور کلمات مغز

۱۰ تمرین افزایش هوش کلامی

چپ مغز و راست مغز

داستان و طنز

کارگردانی کلام

۳ تکنیک و تمرین برای تقویت مهارت متقاعدکنندگی

جلسه چهارم:

کجای کاریم؟

روش اسنپی در موفقیت

دورنگرا یا برونگرا

سرنخ های شناسایی برونگرا ها و درونگراها

نشانه های سخنران حرفه ای

سوالولوژی

۴ سوال اساسی

ریتم توجه

دلایل پرسشگری مخاطب

حاضر جوابی

دستورالعمل پاسخ به سوال

بهترین روش پاسخگویی

جواب نجات بخش

اگر بلد نیستید یا نمیدانید

مخاطب پرسش گر پیگیر و چالشی

اشتباهات رایج

جلسه پنجم:

روش یابد

چگونه سخنرانی کنیم تا لذت ببریم!؟

انتقال انرژی

۴ تمرین آوایی

حماسی و احساسی خوانی

انرژی پراکنی

کلمات توجه برانگیز

اتصال با فعالیت فیزیکی و گروهی

سوالات تاییدی و حفظ اتصال

منفی بافی

جلسه ششم:

منطقه امن منطقه تمرین و منطقه واقعی

زبان بدن

نکات تکمیلی برای حرفه ای شدن

چکار کنم؟

چکار نکنم؟

بحران در سخنرانی

جمع بندی

گل دقیقه نود

و در پایان...

تعهد به خودتون

توجه: قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از دبیرخانه رویداد، استعلام کنید.