همزمانی روزه با امتحانات مهم درسی

تاریخ خبر:
1398/03/07 01:02
دوره های علمی و آموزشی خبرگزاری شفقتنا
حضرت آیت الله العظمی سیستانی به پرسشی درباره همزمانی روزه با امتحانات مهم درسی پاسخ داده اند.

 متن پرسش و پاسخ به این شرح است:

پرسش: کسی که امتحان خیلی مهم دارد ایا می تواند روزه نگیرد تا بتواند امتحانش را به خوبی بدهد؟

پاسخ: ادامه تحصیل عذر موجهی برای روزه خواری نیست ولی اگر فرض بر این باشد که ترک تحصیل برای او موجب حرج وسختی است به حدی که معمولا تحمل نمی شود وامکان تحصیل با روزه نمی باشد می تواند پس از قصد روزه در صورتی که مضطر به خوردن یا آشامیدن باشد به مقدار ضرورت میل کند ولی سیر نخورد وننوشد وبعد از ان قضا نماید وکفاره بر او نیست البته می تواند قبل از ظهر به مقدار مسافت ۲۲ کیلو متر از شهر خارج شود و انجا روزه را بخورد چون مسافر است وبازگردد وروزه ان روز ساقط است وفقط قضا دارد.