کتاب درآمدی بر کلیات تفسیر و تفسیر سور منتخب منتشر شد.

تاریخ خبر:
1398/03/12 12:30
تازه های علمی ، پژوهشی ، نشر دارالحدیث
کتاب درآمدی بر کلیات تفسیر و تفسیر سور منتخب نوشته حسین تقی پور به سفارش مرکز آموزشی الکترونیکی، توسط انتشارات دارالحدیث، منتشر شد.

محتوای این اثر تک جلدی برپایه تفسیر و مروری بر تاریخ تفسیر و به همراه تفسیر سوره های مبارکه حج، حجرات، جمعه و مومنون در ۲۱۱صفحه شکل گرفته است.

حسین تقی پور مولف کتاب درآمدی بر کلیات تفسیر و تفسیر سور منتخب، با توجه به جایگاه قرآن کریم در هدایت و سعادت بشر و اهمیت نسخه برداری و بهره گیری از قرآن در تمام زمینه ها و مراحل زندگی در مقدمه کتاب این-گونه بیان میکند:

در واقع قرآن کریم و حاملان و مفسران حقیقی آن، وظیفه تربیت انسان ها را بر عهده دارند و بشریت نیز باید با بکارگیری معارف قرآن به گونه ای عمل کند که روز قیامت در زمره بهشتیان قرارگیرد.

علاقه مندان میتوانند برای خرید این کتاب بهفروشگاه انتشارات دارالحدیثو یا سامانه رایادین مراجعه کنند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دارالحدیث