ابقاء مشاور مدیر حوزه های علمیه در امور بین الملل

تاریخ خبر:
1398/04/18 11:56
مطالب آزاد نورسافت
آیت الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه های علمیه در حکمی، جناب آقای محسن مسچی را به عنوان مشاور خود در امور بین الملل، ابقاء کرد.

 آیت الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه های علمیه در حکمی، جناب آقای محسن مسچی را به عنوان مشاور خود در امور بین الملل، ابقاء کرد.

گفتنی است در حکم انتصاب آقای محسن مسچی آمده است: با عنایت به مراتب تعهد و سوابق و تجارب ارزشمند و توانمندی در ارائه نظرات و ایده های نو و کارشناسی در عرصه های متناسب با ماموریت های حوزه علمیه، ضمن قدردانی از زحمات و خدمات جناب عالی در طول دوره مشاوره، به موجب این حکم مجدداً شما را به مدت دو سال به سمت "مشاور مدیر در امور بین الملل" ابقاء می نمایم.

لازم به ذکر است از سوابق جناب آقای مسچی می توان به معاونت سازمان حوزه ها و مدارس علمیه خارج از کشور، عضویت در کمیته بین الملل کمیسیون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، مشاور ارتباطات مرکز مدیریت حوزه های علمیه و مدیریت امور بین الملل مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور و. .. اشاره کرد.