پذیرش رشته های تخصصی فقه نظام آغاز شد

تاریخ خبر:
1398/05/15 11:52
دوره های علمی و آموزشی خبرگزاری حوزه
مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) تهران از میان طلاب واجد شرایط در رشته های فقه السیاسه، فقه القضا، فقه الاقتصاد، فقه المالکیه الفکریه دانش پژوه می پذیرد.

مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) تهران تحت اشراف استاد علی اکبر رشاد، از میان طلاب واجد شرایط کشور در رشته های فقه السیاسه، فقه القضا، فقه الاقتصاد و فقه المالکیه الفکریه دانش پژوه می پذیرد.

اشتغال در سطح سه، داشتن استعداد و فرصت کافی جهت انجام پژوهش و قبولی در مصاحبه علمی از جمله شرایط تحصیل در این مؤسسه است.

یادآور می شود، علاقه مندان تا ۱۵ شهریور ماه فرصت دارند با مراجعه به سایت موسسه به نشانی http://emamreza-ac.com ثبت نام کنند.