بیانات منتشرنشده رهبر معظم انقلاب درباره عرفه

تاریخ خبر:
1398/05/20 04:11
مطالب آزاد خبرگزاری فارس
بیانات منتشرنشده حضرت آیت الله خامنه ای درباره روز عرفه برای نخستین بار منتشر شده است.

رهبرانقلاب فرمودند: روز عرفه هم نزدیک است؛ بعدازظهرِ این یک روز، یکی از آن ساعات بهشت است، اگر ما بتوانیم آن را درک بکنیم. بیخود نیست که یک شخصیّتی مثل حسین بن علی با آن عظمت، آن نصفه روز را صرف می کند با آن دعا.

حتماً سعی کنید به معانی این دعا توجّه کنید؛ دقّت کنید ببینید چه میگوید. نه اینکه بنشینید رویش فکر کنید ــ اینها فکر کردن نمیخواهد ــ فقط وقتی حرف میزنید، بدانید دارید با مخاطبی سخن میگویید و معنای آن کلمه را بفهمید که چیست.

و دعای امام سجّاد (سلام الله علیه) در روز عرفه، مثل شرح دعای امام حسین است؛ گویی این پسر یک ذیلی، تعلیقی، تبیین و شرحی برای کلمات پدر در ذیل دعا و با زبان دعا نوشته؛ هر کدام یک طعمی دارد.