ارسال سؤالات امتحانات نهایی در فضای امن الکترونیکی

تاریخ خبر:
1399/03/02 11:14
زمینه های تحصیلی خبرگزاری فارس
رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی با اشاره به فعالیت کاسبکاران و سوداگران سؤالات امتحانی، گفت: از هم اکنون این کاسبکاران با ایجاد گروه در شبکه های اجتماعی به دنبال فریب دانش آموزان هستند و ادعا می کنند که سؤالات امتحانی را دارند، در حالی که هنوز سؤالات طراحی نشده اند.

خسرو ساکی رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی در خصوص امنیت امتحانات نهایی، اظهار کرد: روند ارسال سؤالات امتحانات نهایی مانند سال گذشته به صورت الکترونیکی انجام می گیرد و امکان لو رفتن سؤالات امتحانی وجود ندارد.

وی با اشاره به فعالیت کاسبکاران و سوداگران سؤالات امتحانی، گفت: از هم اکنون این کاسبکاران با ایجاد گروه در شبکه های اجتماعی به دنبال فریب دانش آموزان هستند و ادعا دارند که سؤالات امتحانی را دارند در حالی که هنوز سؤالات طراحی نشده اند.

ساکی تصریح کرد: دانش آموزان فریب این کاسبکاران را نخورند و اطمینان داشته باشند که سؤالات امتحان نهایی در فرایندی امن و مطمئن طراحی می شود و زمانی در اختیار حوزه های امتحانی قرار می گیرد که امکان سوء استفاده، وجود نداشته باشد.

وی همچنین در خصوص رعایت پروتکل های بهداشتی در حوزه های امتحانی بیان کرد: برگزاری حضوری امتحانات نهایی با هماهنگی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا انجام می شود و رعایت تمام پروتکل های بهداشتی مورد تأکید است و در حین اجرا، نظارت مستقیم و مستمر انجام خواهد گرفت لذا خانواده ها نگرانی از این بابت نداشته باشند.

تعدادی از مخاطبان این خبرگزاری در سامانه «فارس من» با ثبت سوژه ای با عنوان «نگرانی دانش آموزان از وضعیت برگزاری امتحانات نهایی» خواستار پیگیری این موضوع بودند.