نخستین همایش شهید شیخ محمد خیابانی برگزار می شود

تاریخ خبر:
1399/08/21 01:46
نشست ها، همایش ها، گردهمایی.. خبرگزاری نورسافت
به مناسبت یکصدمین سالگرد شهادت شیخ محمد خیابانی، نخستین همایش بین المللی بزرگداشت آن روحانی مبارز، 20 دی ماه 1399 در شهرهای تبریز و تهران برگزار خواهد شد.

 به مناسبت یکصدمین سالگرد شهادت شیخ محمد خیابانی و به منظور بررسی علمی ابعاد شخصیت، اندیشه و مبارزات ضد استعماری و ضد استبدادی وی در انقلاب مشروطیت ایران و نهضت آزادیستان و تبیین جایگاه مبارزات وی در هویت ایرانی، نخستین همایش بین المللی بزرگداشت آن روحانی مبارز، 20 دی ماه 1399 در شهرهای تبریز و تهران برگزار خواهد شد.

گفتنی است، مهلت ارسال مقالات به دبیرخانه این همایش در ۴ محورِ شرح احوال و زندگی شیخ محمد خیابانی، بُعد سیاسی و مبارزاتی، مبانی فکری و شعائر دینی در قیام شیخ و بعد فرهنگی و اجتماعی شخصیت وی، تا 30 آذر 1399 تعیین گردیده است.

لازم به ذکر است، شهید شیخ محمد خیابانی، روحانی بزرگ و یک چهرۀ عالم مبارِز تبریز و از پیشگامان مبارزات آذربایجان بود که در مقابل استبداد داخلی و خارجی محکم ایستاد، وی در مجلس دوم در کنار شهید مدرس در مقابل اولتیماتوم روس با تمام توان مقاومت کرد. شهید شیخ محمد خیابانی در جریان قرارداد نگین ۱۹۱۹ در تبریز قیام را شروع کرد و در مبارزات تبریز در مقابل استبداد ایستاد.

یکی از نکات برجسته ای که در این شیخ شهید وجود دارد این است که آذربایجان را جزو لاینفک ایران اسلامی می دانست و هدف از قیام خود را برقراری عدالت اجتماعی و آسایش عمومی می دانست و می خواست نمونه حکومت مردمی و قانونمند را در سطح آذربایجان آغاز و در سراسر کشور برپا کند.