عقیله (نرم افزار ویژه حضرت زینب سلام الله علیها)

تاریخ خبر:
1400/05/19 02:57
تازه های علمی ، پژوهشی ، نشر نورسافت
ارائه متن کامل کتاب حضرت زینب سلام الله علیها الگوی اندیشه ورزی و مسئولیت پذیری، مجموعه مقالات و پایان نامه های مربوط به عقیله بنی هاشم، حضرت زینب کبری سلام الله علیها. ..

 محتوا:

• ارائه متن کامل کتاب حضرت زینب سلام الله علیها الگوی اندیشه ورزی و مسئولیت پذیری، مجموعه مقالات و پایان نامه های مربوط به عقیله بنی هاشم، حضرت زینب کبری سلام الله علیها به زبان فارسی، در موضوع:

– زندگانی

– اندیشه

– سیره

• دسترسی به ده ها تصویر و صوت مرتبط با ولادت و وفات حضرت زینب کبری سلام الله علیها

• متن قرآن کریم به همراه ترجمه

امکانات و قابلیت ها:

• جستجو به روش های گوناگون در الفاظ و عبارات متن و فهرست کتاب های برنامه و آیات قرآن کریم

• ارتباط واژگان متون برنامه با چند دوره لغت نامه، با امکان دسترسی به ریشه و مشتق کلمات

• قابلیت های پژوهشی به همراه امکانات: یادداشت برداری، ذخیره سازی، ویرایش و چاپ متـن