یوسف نوری برای مدیریت وزارت آموزش و پرورش چه برنامه هایی دارد؟

تاریخ خبر:
1400/08/26 02:11
مطالب آزاد خبرگزاری فارس
وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش برنامه های خود برای تصدی این وزارتخانه را ارئه کرد.

« یوسف نوری» برای مدیریت وزارت آموزش و پرورش چه برنامه هایی دارد؟

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، پس از عدم اعتماد نمایندگان به مسعود فیاضی، صبح امروز «یوسف نوری» به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش از سوی رئیس جمهور به مجلس معرفی شد.

بر همین اساس، یوسف نوری برنامه های خود برای مدیریت وزارت آموزش و پرورش دولت سیزدهم را ارائه کرد.

برنامه های وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش :