ششمین همایش روانپزشکی کودک و نوجوان - شهریور92

تاریخ خبر:
1392/02/11 10:43
اخبار اعضای پایگاه http://www.iranconferences.ir
سایت همایش: 6thcap.tbzmed.ac.ir تلفن تماس دبیرخانه: 3803353-0411 آدرس دبیرخانه: تبریز – بلوار ائل گلی – بیمارستان رازی – گروه روانپزشکی- بخش روانپزشکی کودک و نوجوان محل برگزاری: تبریز ایمیل: a6thcap@tbzmed.ac.ir
محورهای همایش----------- · روانپزشکی کودک و نوجوان : همه گیری شناسی، علت شناسی، آسیب شناسی و علامت شناسی اختلالات، جنبه های عصب روان شناختی و تکاملی، شیوه های ارزیابی، تشخیص و درمان روان پزشکی کودک و نوجوان. · سلامت روان کودکان و نوجوانان : ارتقای سلامت روان در حوزه های مختلف اجتماعی، پیشگیری و شناخت عوامل خطر و عوامل حمایتی، سیستم های ارائه خدمات سلامت روان در کودکان و نوجوانان، فرهنگ، مذهب، معنویت و سلامت روان کودکان. · روانپزشکی مشاوره - رابط کودکان و نوجوانان : جنبه های روانپزشکی در بخش های طبی غیر روان پزشکی، بیماریهای سایکوسوماتیک و سوماتوفرم حوزه کودکان و نوجوانان ، سلامت روان در بیمارستان های کودکان. · مداخلات داروئی : درمان های داروئی، اثر بخشی، فارماکودینامیک و فارماکوکینتیک، عوارض جانبی داروها و درمان ترکیبی در حوزه کودک و نوجوان. · مداخلات غیر داروئی : مداخلات غیر داروئی شامل آموزش روانشناختی، آموزش خانواده، روان درمانی های فردی و گروهی در سطح پیشگیری اولیه و درمان در حوزه کودک و نوجوان. · حوزه های مختلف روانشناسی : روانشناس عمومی، بالینی، تربیتی، سلامت، کودکان استثنائی و سایر حوزه های مرتبط با کودک و نوجوان. · طب اورژانس : اورژانس های روان پزشکی کودک و نوجوان. · طب ورزش : سلامت روانی در محیط های ورزشی کودکان و نوجوانان، مداخلات مرتبط با ارتقای سلامت روانی در ورزش. · علوم اعصاب : علوم اعصاب بخصوص جنبه های شناختی در حوزه کودک و نوجوان. · روان پرستاری کودکان : روان پرستاری در بخش های روانپزشکی و بخش های طبی غیر روان پزشکی. · بهداشت روانی مادر و کودک : مراقبت های روانی از مادر در دوران حاملگی و مراقبت از نوزاد و شیر خوار ، و ارتباط مادر و کودک. · بهداشت روان در مدارس : پیشگیری از آسیب های اجتماعی ، سلامت روان و ارتقای آن در نظام آموزش و پرورش و حوزه های مرتیط با تعلیم و تربیت. · کار درمانی : توان بخشی کودکان در زمینه های تکاملی از طریق مداخلات کاردرمانی. · گفتار درمانی : جنبه های رشدی زبان، شناسائی نواقص گفتاری و مداخلات درمانی. · مددکاری : حوزه مددکاری و حمایت های اجتماعی از کودکان و نوجوانان. · ارتقاء کیفیت زندگی : ارتقاء کیفیت زندگی در کودکان ، والدین و خانواده ها. محورهای همایش برگزار کنندگان: دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ایران مهلت ارسال چکیده مقالات: 15 خرداد 1392 مهلت ارسال متن کامل مقالات: تاریخ برگزاری همایش: 26 الی 28 شهریور 1392 سایت همایش: 6thcap.tbzmed.ac.ir تلفن تماس دبیرخانه: 3803353-0411 آدرس دبیرخانه: تبریز – بلوار ائل گلی – بیمارستان رازی – گروه روانپزشکی- بخش روانپزشکی کودک و نوجوان محل برگزاری: تبریز ایمیل: a6thcap@tbzmed.ac.ir