کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی

تاریخ خبر:
1392/08/01 12:48
اخبار اعضای پایگاه http://theologyconference.ir/fa/
برگزارکننده : مرکز راهبری مهندسی فرهنگی استان بوشهر-موسسه سفیران فرهنگی مبین مسئول : محمد نصیری تلفن : 00987712520028
محورهای همایش-------------
فلسفه و حکمت
ادیان و مذاهب
کتب الهی علوم قرآنی و حدیث
آراء و نظریات رهبران و اندیشمندان دینی
عرفان و تصوف
تاریخ و تمدن ادیان ومذاهب
الهیات اخلاقی و اخلاق دینی
تعلیم و تربیت دینی
مدیریت و رهبری دینی
جامعه شناسی دینی
فرهنگ و سبک زتدگی دینی
هنر و معماری دینی
تبلیغات، رسانه وارتباطات دینی
مبانی نظری اسلام
اصول فقه و کلام اسلامی
فقه در مذاهب اسلامی
اندیشه سیاسی در اسلام
حقوق اسلامی
حقوق زن در اسلام
روانشناسی اسلامی
ازدواج و خانواده
بیمه و بانکداری اسلامی
اقتصاد، تجارت و سیستم های
مالی-بانکداری اسلامی
روابط بین الملل اسلامی
منبع شناسی دینی وشیوه های تدریس در علوم دینی
محور آزاد در دین پژوهی
و اسلام شناسی
محورهای همایش
برگزار کنندگان: مرکز راهبری مهندسی فرهنگی استان بوشهر
موسسه سفیران فرهنگی مبین بوشهر
پارک علم و فناوری خلیج فارس
مهلت ارسال چکیده مقالات: 30 آذر 1392
مهلت ارسال متن کامل مقالات: 30 آذر 1392
تاریخ برگزاری همایش: اول اسفند 1392

سایت همایش: theologyconference.ir
تلفن تماس دبیرخانه: 07712520028
آدرس دبیرخانه: آدرس : بوشهر - خیابان امام خمینی ره - خیابان فردوسی - پارک علم و فناوری خلیج فارس - طبقه 3 - اتاق 309
مرکز راهبری مهندسی فرهنگی شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر
تلفن : 07712520028
فکس : 02189784791
محل برگزاری: شهر مقدس قم
ایمیل: info@culture1404.ir