رسول الله (ص) : داناترین مردم کسى است که دانش دیگران را به دانش خود بیفزاید.
یادداشت ها
نظریه شماره 9900120 از حجه الاسلام دکتر وحدانی نیا «... موسسه قرض الحسنه ... بخواسته الزام به فک رهن   سند مالکیت ... فرعی از 80 اصلی مفروز از صفر فرعی از اصلی مذکور  به قدرسهم خواهان 2 انتقال سند بنام صندوق قرض الحسنه پرستاری ...و  الزام به فک رهن...
نظریه 9900170 حجه الاسلام دکتر وحدانی نیا « ... نظریه نخستین  با توجه به دلایل و مدارک و رعایت مقررات قانونی و اصول دادرسی صادر گردیده است و فارغ از جهات بند های اف ج ، هـ  ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی است . نظربه اینکه قرارداد درتاریخ 19/12...
نظریه99000182 حقوق زنده حجه الاسلام دکتر وحدانی نیا «... خواسته الزام خوانده به نصب سیستم گرمایشی و نصب چیلر در پروژه... که بر اساس آن  رای بر حکم بر محکومیت صادر شده و معترض ناخشنودی خود را  بیان می دارد... نظربه اینکه   مقنن به شرح مواد 10-219...
نظریه حقوق زنده به شماره 1910099 از حجه الاسلام دکتر وحدانی نیا با نگاه مساله محوری « ... خواسته رفع تصرف عدوانی که رای بر بطلان دعوی خواهان اصلی اصدار یافته و ... خواسته متقابل الزام به ایفای تعهد، اخذ پایان کار، فک رهن و غیره در  سهم موکلین که ب...
نظریه حقوق زنده به شماره 0000015 از حجه الاسلام دکتر وحدانی نیا تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران منطقه ... به طرفیت اقای ا....  در موضوع دادنامه مورد اعتراض به  شماره 1337/99  صادر از  شعبه  چهارم حقوقی شهرستان... به خواسته الزام به فک رهن و تنظیم سن...
نظریه حقوق زنده به شماره0000047  از حجه الاسلام دکتر وحدانی نیا «...خواسته  الزام به اخذ شناسنامه فرزند که بر اساس آن  رای بر   اخذ و صدور شناسنامه فرزند تولد یافته صادر شده و معترض(مرد)  ناخشنودی خود را  بیان می دارد.... این مرجع  در وارد نبودن ا...
شلوغ کاری و هیاهوی بهائیت، صدای تبلی است که می خواهد مانع شنیدن صدای دیگران شود. بهايیت از جریان‌های مدعی، ولی فقیر و بی محتوای معاصر است كه با جنجال و هیاهو فقر ذاتی خود را پنهان می کند. میلاد احکام، کلیات را مي گويد؛ ولی خبری از جزئیات (فروعات) ن...
سران بهائيت با گرته برداري از اهل طريقت، سعي دارند راه خود را متمايز از اديان الاهي و اهل شريعت معرفي كرده و به گونه اي مسير ميانبري را به پيروانشان بنمايند. بسيارند فرق و مذاهبي كه پيوسته بر قلب و دل همراه با بي‌اعتنايي به اعمال و احكام ديني با شعا...
بابيت از جريان‌هاي معاصري است كه بر پايه زمينه‌هاي فرهنگي، اجتماعي‌، اقتصادي و … پديد آمد كه پيش از اين گذشت.(۱) اين مقاله به اسباب جلوگري و بهتر ديده شدن فرقه بابيت در عصر قاجار مي‌پردازد كه هيچ وسيله ارتباط جمعي وجود نداشت؛ ولي اين فرقه توانست چند ...