مراحل ثبت نام
گام 2:مشخصات فردی
نام کاربری
رمز عبور
پست الکترونیک
شماره همراه
تکرار رمز عبور
نام صفحه شخصی
از این نام برای آدرس صفحه شخصی شما استفاده می شود. مثال : اگر m-akbari را وارد کنید آدرس صفحه شخصی شما می شود m-akbari.andishvaran.ir
نام
نام پدر
کشور تولد
شهر تولد
وضعیت تاهل متاهل مجرد
نام خانوادگی
کد ملی
استان تولد
تاریخ تولد