اطلاعیه پذیرش دوره کارشناسی ارشد جامعه المصطفی

تاریخ خبر:
1396/03/23 11:10
زمینه های تحصیلی منبع : مرکز خبر و اطلاع‌رسانی جامعه‌المصطفی
معاونت آموزش جامعه‌المصطفی از طلاب برادر و خواهر ایرانی و غیرایرانی برای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در رشته‌های زیر برای سال 96 دانش‌پژوه می‌پذیرد.

به گزارش مرکز خبر و اطلاع‌رسانی جامعه‌المصطفی، رشته‌های هر یک از حوزه‌های آزمونی به شرح زیر است:

حوزه آزمونی قم:

رشته‌های اختصاصی برادران: اصول و فقه اسلامی،  فقه اقتصادی، فقه پزشکی، فقه سیاسی، فقه مقارن، فقه و حقوق قضایی، فقه و معارف اسلامی (گرایش قرآن)، فقه و معارف اسلامی (گرایش تاریخ اسلام)، فقه و معارف اسلامی (گرایش فلسفه اسلامی)، فقه و معارف اسلامی (گرایش کلام اسلامی)، روان‌شناسی شخصیت، حقوق جزا و جرم‌شناسی، روابط بین‌الملل، مالیه و بانکداری اسلامی، مدیریت آموزشی، مدیریت سیاست‌گذاری عمومی، مشاوره (گرایش‌های خانواده، مدرسه) تبلیغ و ارتباطات، تبلیغ و ارتباطات (به زبان انگلیسی، عربی، روسی، فرانسه)، برنامه‌ریزی درسی و آموزشی، دین و رسانه، مدیریت دولتی (گرایش‌های مدیریت رفنار سازمانی، توسعه منابع انسانی، خط‌مشی‌گذاری عمومی)، تاریخ تشیع، تاریخ تمدن اسلامی، اهل‌بیت‌شناسی، عرفان اسلامی، مذاهب اسلامی، عرفان و تصوف، علوم حدیث، ادیان ابراهیمی، ادیان غیرابراهیمی، علوم و فنون قرائات، زبان و ادبیات عربی.

رشته‌های مشترک برادران و خواهران: ‌فقه خانواده، کلام اسلامی، تفسیر و علوم قرآن، فلسفه اسلامی (به زبان انگلیسی)، تاریخ اهل‌بیت(علیهم‌السلام)، روان‌شناسی تربیتی، تاریخ معاصر جهان اسلام، زبان و ادبیات فارسی، حقوق خصوصی، مطالعات اسلامی، مطالعات اسلامی (به زبان فرانسه، آذری، انگلیسی، روسی)، اخلاق اسلامی (گرایش‌های فلسفه اخلاق، اخلاق کاربردی).

رشته‌های اختصاصی خواهران: ‌ادبیات قرآنی، مترجمی عربی.

حوزه آزمونی مشهد:

رشته‌های اختصاصی برادران: ‌فقه مقارن، فلسفه اسلامی، علوم حدیث.

رشته‌های مشترک برادران و خواهران: اصول و فقه اسلامی، فقه و معارف اسلامی (گرایش قرآن)، فقه و معارف اسلامی(گرایش کلام اسلامی)، کلام اسلامی، تفسیر و علوم قرآن، حقوق جزا و جرم‌شناسی، روان‌شناسی تربیتی، زبان و ادبیات عربی، مطالعات اسلامی (به زبان انگلیسی)، مطالعات اسلامی (به زبان عربی).

حوزه آزمونی اصفهان:

رشته‌های اختصاصی برادران: فقه و معارف اسلامی (گرایش قرآن)، فقه و معارف اسلامی (گرایش تاریخ اسلام)، فقه و معارف اسلامی (گرایش فلسفه اسلامی)، فقه و معارف اسلامی (گرایش کلام اسلامی).

رشته‌های مشترک برادران و خواهران:‌ کلام اسلامی، تفسیر و علوم قرآن.

حوزه آزمونی گرگان:

‌رشته‌های اختصاصی برادران: فقه سیاسی، فقه و حقوق قضایی.

رشته‌های مشترک برادران و خواهران: اصول و فقه اسلامی، فقه مقارن، فقه و معارف اسلامی (قرآن)، فقه و معارف اسلامی (کلام اسلامی)، حقوق خصوصی، تفسیر و علوم قرآن، فلسفه اسلامی، زبان و ادبیات فارسی.

حوزه آزمونی عراق:

رشته‌های مشترک برادران و خواهران‌:‌ اصول و فقه اسلامی، تفسیر و علوم قرآن، علوم حدیث، فلسفه اسلامی، کلام اسلامی، ادبیات عرب، تبلیغ و ارتباطات، مدرسی معارف اسلامی (اخلاق)، مدرسی معارف اسلامی (تاریخ تمدن اسلامی).

حوزه آزمونی سوریه:

رشته‌های مشترک برادران و خواهران: اصول و فقه اسلامی، فقه و معارف اسلامی (تاریخ اسلام)، تفسیر و علوم قرآن، کلام اسلامی.

حوزه آزمونی لبنان:

رشته‌های مشترک برادران و خواهران: اصول و فقه اسلامی، فقه و معارف اسلامی، اخلاق اسلامی، کلام اسلامی، فلسفه اسلامی، فقه خانواده.

شایان ذکر است متقاضیان برای ثبت نام می‌توانند از روز شنبه 18/6/1396 تا 31/6/1396 به سایت sampa.miu.ac.irمراجعه نمایند.

زمان دریافت کارت شرکت در آزمون از تاریخ 27/8/1396 تا 2/9/1396 است و آزمون در روز جمعه 3/9/1396 برگزار خواهد شد