ثبت نام چهاردهمین دوره آزمون ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم

تاریخ خبر:
1397/12/22 01:51
همه اخبار منبع : حـوزه علمیـه خراسـان
ثبت نام چهاردهمین دوره آزمون ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم در رشته های 10، 20 و 30 جزء تا 28 اسفند ادامه دارد.
ثبت نام چهاردهمین دوره آزمون ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم در رشته های 10، 20 و 30 جزء از تاریخ 1397/11/21 تا تاریخ 1397/12/28 خواهد بود.
علاقمندان می توانند برای کسب اطلاع بیشتر به آدرس اینترنتی http://telavat.ir مراجعه کنند.