آغاز ثبت نام ممتازین تحصیلی سال 98-97

تاریخ خبر:
1398/04/22 12:43
زمینه های تحصیلی مرکز خدمات حوزه های علمیه
ثبت نام از همسر و فرزندان ممتاز تحصیلی طلاب برادر غیر شاغل ایرانی و غیر ایرانی؛ شیعه و سنی و همچنین همسران و فرزندان طلاب مرحومین و فرزند خواهران طلبه سرپرست خانواده از تاریخ 20 تیرماه 98 آغاز می شود.

برای ثبت نام به سامانه سخای مرکز خدمات بخش فرهنگی قسمت ممتازین مراجع فرمایید. 

ثبت نام فرزندان خواهران طلبه سرپرست خانواده با مراجعه حضوری به مراکز خدمات استان مربوطه انجام می شود.

شایان ذکر است ثبت نام فقط از طریق ورود به سامانه سخا انجام می شود