هفتمین دوره شناسایی استعدادهای برتر حوزه های علمیه برگزار می شود

تاریخ خبر:
1398/07/13 11:51
نشست ها، همایش ها، گردهمایی.. خبرگزاری حوزه
هفتمین دوره شناسایی استعدادهای برتر حوزه های علمیه بلندمدت و سفیران هدایت به همت مرکز امور نخبگان برگزار می شود.

مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه های علمیه، هفتمین دوره شناسایی استعدادهای برتر دوره های بلندمدت شامل نظام جاری و قدیم و سفیران هدایت حوزه را برگزار می شود.

مهلت ثبت نام در این دوره تا 20 مهرماه 1398 است و شرایط شرکت در دوره برای طلاب دوره مقدمات اتمام کتبی و شفاهی پایه 3، سطح 1 اتمام کتبی و شفاهی پایه 6، سطح 2 اتمام کتبی و شفاهی پایه 8، سطح 3 اتمام کتبی و شفاهی پایه 10 و سطح 4 چهار سال مصاحبه درس خارج است.

طلاب دوره مقدمات فقط در عرصه آموزش، سطح 1 فقط دوره آموزش و پژوهش و سطح 2 تا سطح 4 در عرصه های آموزش، پژوهش و تبلیغ می توانند شرکت داشته باشند.

ثبت نام در هفتمین دوره شناسایی استعدادهای برتر حوزه های علمیه فقط به صورت اینترنتی و فقط از طریق سایت مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر به نشانی http://nokhbegan.ismc.ir/ مراجعه کنند.

این دوره از سوی مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه های علمیه و با همکاری نهادهایی همچون مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان، مرکز مدیریت حوزه های علمیه، شورای عالی حوزه های علمیه، بنیاد ملی نخبگان، جامعه الزهرا(س)، مرکز خدمات حوزه های علمیه و دفتر تبلیغات اسلامی برگزار می شود.