مرز خسروی بازگشایی شد

تاریخ خبر:
1398/07/15 12:53
مطالب آزاد خبرگزاری حوزه
مرز خسروی که از 11 مهرماه به دلیل نا آرامی های عراق بسته شده بود، صبح امروز بازگشایی شد.

مرز خسروی که 11 مهرماه به دلیل نا آرامی های عراق، بسته شد، صبح امروز بازگشایی شد و اولین گروه زائران عازم عتبات عالیات شدند.

استاندار کرمانشاه به رادیو اربعین گفته که مرز خسروی از ساعت 7 صبح تا 16:30 عصر باز است و امکان عبور شبانه وجود ندارد.

هوشنگ بازوند بر این نکته هم تاکید کرده که مشکلی برای اسکان و پارکینگ خودروها در مرز خسروی وجود ندارد.

گفتنی است، از روز پنجشنبه ۱۱ مهر ماه به دلیل ناآرامی هایی که در کشور عراق اتفاق افتاد، امکان تردد زائران از این مرز وجود نداشت، زائرین حسینی از طریق سایر مرزها به عتبات عالیات اعزام می شدند.