از تربیت بصیرانه تا الزامات حوزه تمدن ساز در هم اندیشی علمای قم

تاریخ خبر:
1398/09/10 01:10
مطالب آزاد خبرگزاری رسا
علما و استادان شاخص حوزه در نشست علمی تخصصی بیانیه گام دوم انقلاب الزامات حوزه تمدن ساز را تبیین کردند و خواستار بازخوانی فقهی این سند راهگشا شدند.

نشست علمی تخصصی بیانیه گام دوم انقلاب با حضور اساتید و اندیشمندان حوزه علمیه قم در سالن جلسات خبرگزاری رسا برگزار شد.

در این نشست که به همت خبرگزاری رسا برگزار شد، صاحبنظران حوزه علمیه قم الزامات حوزه تمدن ساز را تبیین و بر لزوم بازخوانی فقهی این بیانیه مهم که به مثابه سندی راهگشا و نقشه راه دهه های پیش روی انقلاب است، تاکید کردند.

گزارش خبرگزاری رسا حاکی است، آیات محسن فقیهی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، حجت الاسلام والمسلمین سیداحمد حسینی خراسانی استاد حوزه و نماینده مردم خراسان رضوی در مجلس خبرگان رهبری، حجج اسلام و المسلمین محمدی رییس انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم، نیازی نماینده مجلس خبرگان رهبری و مجتهد شبستری نماینده مجلس خبرگان رهبری، عباس ظهیری استاد درس خارج حوزه علمیه قم و حجت الاسلام محققی مدیرعامل خبرگزاری رسا به بررسی جنبه های مختلف بیانیه گام دوم انقلاب پرداختند.

در ابتدای این نشست علمی، حجت الاسلام محمدمهدی محققی مدیرعامل خبرگزاری رسا از بیانیه گام دوم انقلاب به عنوان سندی راهگشا پیش روی ملت ایران و انقلاب اسلامی یاد کرد.

بررسی و تحلیل بیانیه گام دوم انقلاب

وی با اشاره به منظومه فکری امام خامنه ای خصوصا درباره این که «حوزه علمیه تمدن ساز حوزه ای با طرح تحولی مشخص و دقیق است»، تصریح کرد: توصیه های رهبر معظم انقلاب برای تمدن سازی به ویژه لوازم تمدن سازی در حوزه می تواند محور مباحث درون حوزوی و هم اندیشی اساتید قرار گیرد؛ امروزه با توجه به سند چشم انداز و نظام های حوزوی که از سوی مدیریت حوزه ها تهیه شده و با لحاظ عزم اعضای شورای عالی حوزه ها مبنی بر تحول حوزوی، نسل جدید طلاب انقلابی با امید بیشتر میدان عمل پیدا می کند که در این زمینه بتوانند با راهنمایی های اساتید معظم دین خود را به نظام و انقلاب اسلامی ادا کند.

بررسی و تحلیل بیانیه گام دوم انقلاب

پس از سخنرانی مدیرعامل خبرگزاری رسا، حجت الاسلام و المسلمین محمدی رییس انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم بحث خود را به موضوع «انقلاب فرا نظام» و مقایسه انقلاب اسلامی ایران با دیگر انقلاب های جهان اختصاص داد و بیان کرد: در تمامی انقلاب هایی که در طول تاریخ صورت گرفته، پس از ایجاد انقلاب و تشکیل حکومت و نظام، اهداف انقلاب به فراموشی سپرده شده است و انقلاب جمهوری اسلامی ایران تنها انقلابی است که اهداف خود را فراموش نکرده و آنها را پیگیری می کند.

وی ادامه داد: روح بیانیه گام دوم انقلاب نیز انقلاب فرا نظام را مطرح می کند، چنانچه در آغاز این بیانیه از تمدن سازی و در پایان آن از سبک زندگی بحث می شود که نشان می دهد انقلاب باید سبک زندگی نوینی را مطرح کند و چنین موردی همان انقلاب فرا نظام است.

بررسی و تحلیل بیانیه گام دوم انقلاب

پس از سخنان حجت الاسلام و المسلمین محمدی، آیت الله فقیهی به بیان نظرات خود پرداخت و بحث خود را به موضوع «نظام تربیت در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی» اختصاص داد و گفت: بحث تربیت در اسلام ارزش والایی دارد و رهبر معظم انقلاب نیز در این زمینه سخنان فراوانی را مطرح کرده اند.

وی ادامه داد: آیات قرآن کریم نشان می دهد که مردم باید به دنبال قسط و عدل و بصیرت روند و این که رهبر معظم انقلاب تأکید زیادی بر حکومت مردمی دارند، به همین دلیل است و لازمه چنین کاری وجود گروهی آگاه به احکام الهی است زیرا مربی جامعه باید فرد آگاه تر به احکام الهی باشد که در همه جوامع و همه ادیان و مذاهب، بهترین و عالم ترین و عامل ترین فرد به قانون اساسی کشور، ریاست و مدیریت عمومی مردم را بر عهده می گیرد و غیر از این افراد کسی نمی تواند مربی جامعه باشد که در جامعه اسلامی نیز فردی عالم تر از رهبر معظم انقلاب یافت نمی شود.

بررسی و تحلیل بیانیه گام دوم انقلاب

در ادامه نیز حجت الاسلام والمسلمین سیداحمد حسینی خراسانی با موضوع «عدالت و مبارزه با فساد در بیانیه گام دوم انقلاب» به ارائه مباحث و دیدگاه های خود پرداخت و گفت: رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، عدالت و مبارزه با فساد را لازم و ملزوم یکدیگر دانسته اند و براساس گفته ایشان فساد در همه عرصه ها توده چرکین نظام ها و انقلاب ها است و اگر در بدنه حکومت ها عارض شود زلزله ای ویران گر و ضربه زننده به مشروعیت آنها است.

وی اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب بر این عقیده اند که در جمهوری اسلامی کسب ثروت مشروع است، ولی ویژه خواری و مدارا با فریب گران اقتصادی که همه به بی عدالتی می انجامد به شدت ممنوع است؛ در بیانیه گام دوم عدالت برای مسؤولان به معنای پاکدستی، پاک زبانی، پاک چشمی و پاک شکمی است و نتیجه آن هم این است که اداره جامعه، واگذاری و پذیرش مسؤولیت ها باید بر اساس شایستگی ها، لیاقت ها، دانایی و توانمندی ها باشد.

بررسی و تحلیل بیانیه گام دوم انقلاب

پس از سخنان آیت الله حسینی خراسانی حجت الاسلام و المسلمین مجتهد شبستری به بیان نظرات خود با موضوع «مؤلفه های عزت در بیانیه گام دوم انقلاب» پرداخت و اظهار کرد: در روایات اسلامی به موضوع عزت توجه داده شده است؛ عزت ملی یعنی خود باخته نبودن در مقابل بیگانگان و در مقابل آن تحقیر ملی قرار دارد که در آن عظمت و عزت ملت نادیده انگاشته می شود.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب می فرمایند دولت جمهوری اسلامی باید از ارزش های ملی خود حتی یک گام هم عقب نشینی نکند، از تهدیدها نهراسد و عزت خود را حفظ کند و در جای دیگر می فرمایند که اگر عزت بود، امنیت هم خواهد آمدو نکته مهم این بیانیه این است که در چهل ساله دوم بر همان اصول چهل ساله اول تأکید کنیم از این رو در چهار حوزه به عزت اقتصادی، علمی، فرهنگی، سیاست خارجی و دفاعی نیازمند هستیم.

بررسی و تحلیل بیانیه گام دوم انقلاب

حجت الاسلام و المسلمین ظهیری استاد درس خارج پنجمین استادی بود که در این نشست به تشریح دیدگاه های خود پرداخت.

وی که موضوع بحث خود را «اخلاق و معنویت در بیانیه گام دوم انقلاب» انتخاب کرده بود، در سخنانی گفت: اساسا اخلاق و معنویت تمام هستی و حقیقت آدمی است چرا که جوهره و حقیقت انسان را روح و جان او درست می کند به همین جهت امیرمؤمنان(ع) در یک سخن کوتاه و به بلندای حیات و هستی می فرمایند: «الجهل بالفضائل عدل الموت» یعنی نا آگاهی از ارزش ها همتراز مرگ است.

وی ادامه داد: جامعه زنده جامعه ای است که اخلاق در آن زنده است و جامعه مرده جامعه ای است که اخلاق در آن مرده است به همین جهت اگر کشور و نظامی در تمام ابعاد بر بام دنیا حضور پیدا کند ولی منهای اخلاق هیچ ارزشی ندرد؛ بزرگترین خدمت فرهنگی به بشریت این است که تمام نهادهای مرتبط اعم از حوزه و دانشگاه و تمام بنیان ها و دولت مردان و تمام مراکز مرتبط با فرهنگ، پشت به پشت همدیگر با همفکری یک برنامه ای تدوین کنند و اگر می خواهند در مسیر عملی کردن پیام بیانیه گام دوم انقلاب در عرصه اخلاق و معنویت قدم بردارند، اقدام جدی داشته باشند و اگر حداقل همه دولت مردان و کسانی که در رأس حکومت هستند، همپا و همگام با این پیام نباشند، در مقام عمل نتیجه ای نمی گیریم.

بررسی و تحلیل بیانیه گام دوم انقلاب

حجت الاسلام و المسلمین هاشم نیازی نماینده مجلس خبرگان رهبری آخرین استادی بود که در نشست علمی تخصصی بیانیه گام دوم انقلاب، محور بحث خود را به «تمدن سازی در بیانیه گام دوم انقلاب» اختصاص داد و بیان کرد: ورود مستقیم بیانیه گام دوم به بحث تمدن سازی از ویژگی های این بیانیه به شمار می رود.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم اضافه کرد: برای تشکیل تمدن اسلامی، اخلاق و معنویت نقش حیاتی دارد و از نظر رهبر معظم انقلاب نبودن حرس ها، دنیا طلبی، حب و بغض های شخصی فاجعه سقوط یک کشور و موجب تنگی فضا می شود؛ البته برای تحقق تمدن سازی، دو گام انقلاب و نظام اسلامی محقق شده است و مخصوصا در اصل چهارم قانون اساسی می خوانیم برای کلیه قوانین مدنی، جزایی، فرهنگی، نظامی و سیاسی باید رنگ و بوی اسلامی وجود داشته باشد و اگر قوانین با قوانین اسلامی سازگار نباشد به وسیله اصل چهارم باطل است.

نماینده مجلس خبرگان رهبری با بیان این که بُعد سوم برای تمدن اسلامی، دولت سازی و بعد چهارم جامعه سازی است، گفت: رهبر معظم انقلاب عقیده دارند ما برای این کار باید الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را به عنوان هندسه جامع و تفصیلی در نظر بگیریم و این نقشه جامع به عنوان یکی از اسناد بالادستی در نظر گرفته شود و الا دچار مشکلات چهل سال قبل می شویم.

پایان بخش این نشست علمی تخصصی، پاسخ استادان حاضر در جلسه به سؤالات مطرح شده از سوی حاضران و خبرنگاران بود.