برگزاری اولین دوره تربیت مربی فلسفه برای کودکان

تاریخ خبر:
1398/09/11 11:59
زمینه های تحصیلی خبرگزاری شبستان
اولین دوره تربیت مربی فلسفه برای کودکان با عناوین «تربیت مربی» و «زندگی با طعم فلسفه» (ویژه کودکان و والدین) در موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران طی سه مرحله برگزار می شود.

برنامه فلسفه برای کودکان که سال ها در فضای آموزشی کشورهای جهان در حال اجراست، فواید متنوعی در تعالی بخشی فکر و یادگیری دانش آموزان دارد که این امر در مجامع علمی و فلسفی اثبات شده است.

بنابر این گزارش هدف فلسفه برای کودکان پرورش دادن متفکرانی منتقد، دقیق و خلاق است. این کار بوسیله تشویق و تسهیل بحث های دانش آموزان توسط معلمی که در زمینه فلسفه آموزش دیده، انجام می شود. همچنین مطالعات نشان می دهد آموزش فلسفه به کودکان تاثیر بسیار مثبت و قابل توجهی بر موفقت درسی و آکادمیک آنها در تمامی مراحل زندگی خواهد داشت. از جمله می توان به مهارت های اجتماعی آنان اشاره کرده که به صورت چشمگیری تقویت خواهد شد.

موسسه در نظر دارد «فلسفه برای کودکان» را در دوره های «تربیت مربی» و «زندگی با طعم فلسفه» (ویژه کودکان و والدین) در محیطی با نشاط و با بهره گیری از اساتید برجسته برگزار کند.

دوره تربیت مربی:

یکی از مهمترین بخش های برنامه فلسفه برای کودکان آموزش مهارت های این برنامه به مربیان است. پرورش تفکر فلسفی، دقت علمی در مبانی فلسفه برای کودکان و پرورش مهارت های پرسشگری سه محور تعیین کننده در اجرا دوره «تربیت مربی برنامه فلسفه برای کودکان» است.

دوره زندگی با طعم فلسفه:

همه کودکان و نوجوانان ناخودآگاه سوال هایی می کنند که بیشتر آنها مهم و بنیادی است. با این همه سوال چه باید کرد؟ آیا والدین باید به همه این سوال ها پاسخ دهند؟ اما چرا آنها به جای فرزندانشان به این سوال ها پاسخ می دهند؟

هدف ما در اینجا نفی پاسخگویی والدین نیست، بلکه می خواهیم بگوییم آنها می توانند به فرزندانشان کمک کنند تا خود آنها پاسخ این سوال ها را بیابند و فراسوی این دوره خواهند آموخت که چگونه فکر و تصمیم سازی کنند تا به استقلال فردی برسند و انسان مسئول و خود ساخته ای شوند.

دوره های زندگی با طعم فلسفه، یک گفتگوی طبیعی و هدفمند بین دانش آموزان و مربیان به جریان می اندازد که آن ها را با مفاهیم مهم زندگی آشنا می کند و باعث تقویت روحیه نقد پذیری، اعتماد به نفس و پرورش خلاقیت می شد. همچنین در این دوره، والدین برای شرکت در گفتگوی فلسفی آماده می شوند تا در محیط خانه موجب تسهیل فرآیند تفکر فرزندانشان باشند.

یادآور می شود موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در نظر دارد در گام نخست با تکیه بر سبقه علمی و تجربه اجرایی خود، اولین دوره تربیت مربی فلسفه برای کودکان در سه مرحله مقدماتی، پیشرفته و کارگاهی برگزار کند. به زودی در گام بعدی دوره های زندگی با طعم فلسفه در موسسه اجرا خواهد شد.