توصیه آیت الله جوادی آملی به خبرنگاران و اصحاب رسانه

تاریخ خبر:
1398/09/11 12:00
مطالب آزاد خبرگزاری شبستان
آیت الله جوادی آملی معتقد است برای خندیدن و خنداندن، در روزنامه و رسانه نقص اشخاص را نوشتن و آبروی اشخاص را بردن، نهی از منکر نیست، بلکه اشاعه فحشاء است.

علمای اخلاق همواره توصیه می کنند که با مراقبه و رعایت نکات اخلاقی مواظب باشیم تا مبادا با غفلت از اصول اخلاقی به امر اطلاع رسانی بپردازیم. بدیهی است مسئولیت کسانی که وظیفه سنگینی همچون خبرنگاری و اطلاع رسانی به مردم را به عهده دارد، بیش از دیگران است و از همین رو بزرگان اخلاق سفارش هایی را برای اصحاب رسانه دارند که علاوه بر معیارهای کلی اخلاقی است.

آیت الله عبدالله جوادی آملی از مراجع عظام تقلید و اساتید شناخته شده اخلاق نکاتی را برای خبرنگاران مطرح کرده تا به عنوان توشه ای در مسیر اطلاع رسانی استفاده کنند و از آفات این حرفه به دور باشند.

این مفسر بزرگ قرآن از خبرنگاران می خواهد تا از اشاعه فحشا در رسانه های خود جلوگیری کنند و به اعتقاد این مرجع تقلید، نوشتن نقص اشخاص در روزنامه و رسانه برای خنداندن به نوعی اشاعه فحشاست. آیت الله جوادی آملی ضمن شرح سی و پنجمین کلمه حکیمانه حضرت امیر در نهج البلاغه که می فرماید «کسی که در گفتن سخنان ناپسند به مردم که باعث رنجش آن ها است پروا نکند، در مورد او چیزهایی گویند که نمی دانند» در جلسه اخلاق هفتگی خود گفت: ما موظفیم اسرار دیگران را حفظ کنیم و اگر کسی نقصی دارد و ما خواستیم امر به معروف و نهی از منکر کنیم، آرام، آهسته و مخفیانه با خود او در میان بگذاریم.

این مرجع تقلید معتقد است: مشکل ما این است که نهی از منکر که واجب است را انجام نمی دهیم، اما غیبت و بدگویی که حرام است را انجام می دهیم. کسی که در جلسه ای نشسته و نقص دیگری را می گوید، کار حرام انجام می دهد. اگر واقعاً خیرخواه هستید و خیر او و خیر جامعه را می خواهید، آرام به خودش بگویید و هدایتش بکنید.