آغاز ثبت نام کتب پایه های اول، هفتم و دهم

تاریخ خبر:
1399/04/07 12:45
زمینه های تحصیلی خبرگزاری صدا و سیما
ثبت نام کتاب های درسی پایه های اول، هفتم و دهم از ۸ تیر آغاز می شود.

ثبت نام کتاب های درسی تمام دانش آموزان به صورت اینترنتی است و بر اساس زمان تعیین شده انجام می شود، قرار است ثبت نام کتب درسی پایه های اول، هفتم و دهم از ۸ تیر آغاز شود.

ثبت نام کتاب های درسی دانش آموزان به دو روش فردی و گروهی از طریق سامانه www. irtextbook. ir یا www. irtextbook. com انجام می شود.