دارالفتوای اردن حضور فرد مبتلای به کرونا در میان مردم را حرام اعلام کرد

تاریخ خبر:
1399/08/19 02:12
تازه های علمی ، پژوهشی ، نشر خبرگزاری شیعه نیوز
دارالفتوای اردن با صدور فتوایی حضور فرد مبتلای به ویروس کرونا در میان مردم را حرام اعلام کرد.

 

این مرکز دینی اشاره کرد: حضور فردی که مبتلا به ویروس کروناست یا مشکوک به ابتلاست، در میان سایر مردم و اختلاط با آنها حرام است. این فتوا برای جلوگیری از انتقال بیماری به دیگران صادر شده است.

دارالفتوای اردن همچنین حضور فرد مبتلا به ویروس را در مساجد و امکان تجمع مردم را حرام دانست و گفت: اگر فردی این کار را انجام دهد، مرتکب گناه شده است.

این دارالفتوا تصریح کرد: فرد مبتلا باید خود را قرنطینه کند و توصیه ها و دستور العمل های بهداشتی را رعایت نماید و اگر این موارد را رعایت نکند، شرعاً مرتکب گناه شده و مفسد فی الارض است.

دار الفتوای در اردن با بیان اینکه کسی که دستور العمل های بهداشتی را رعایت نمی کند، باید در دنیا و آخرت مجازات شود، افزود: کسی که می داند مبتلا به ویروس کرونا شده و قرنطینه را جدّی نمی گیرد و در میان مردم می آید، اگر منجر به مرگ فرد دیگری شود، فرد مبتلا قاتل است و باید دیه بپردازد و دو ماه پشت سر هم به عنوان کفّار روزه بگیرد.