ندیده ایم فردی از جمهوری خواه یا دموکرات آمریکایی حقوق ایران در روابط بین الملل را به رسمیت بشناسد

تاریخ خبر:
1399/08/21 01:45
مطالب آزاد خبرگزاری شبستان
آیت الله عالمی گفت: رابطه خصمانه آمریکا در طی ۴۱سال پس از پیروزی انقلاب حقانیت مواضع جمهوری اسلامی در ارتباط با این دولت را نشان می دهد ندیده ایم فردی از جمهوری خواه یا دموکرات آمریکایی حقوق ایران را در روابط بین الملل به رسمیت بشناسد.

آیت الله حسن عالمی  در مورد تاثیر نداشتن انتخاب ریاست جمهوری آمریکا در خط مشی جمهوری اسلامی ایران و تاکید رهبر انقلاب در این زمینه گفت: ارتباطاتی که بعد از انقلاب اسلامی و پس از استقرار جمهوری اسلامی در کشور ما میان ایران و آمریکا ایجاد شد، همیشه و مستمر توأم با ارتباطی به معنای واقعی خصمانه بوده است و هیچ گاه ندیده ایم در طی 41 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی آمریکا ارتباطی را برای خود با جمهوری اسلامی تصور کند که ایران را به عنوان یک کشوری که نظام جمهوری اسلامی، یک حکومت و حق ملت اوست و ملت ایران این نظام را می خواهند و این نظام روییده از اندیشه و تفکر این ملت است، هرگز این ارتباط را آمریکا با جمهوری اسلامی به این شکل برقرار نکرده است.

نماینده مجلس خبرگان رهبری افزود: به طور مستمر ارتباط آمریکا با ایران خصمانه بوده است و یا اینکه با تهدید، بدخواهی، بلوک اموال کشور، تحریم های گوناگون و اعمال آنها علیه کشور رابطه خوبی با ایران برقرار نکرده است. این تحریم ها به قول کارشناسان سیاستمدار آمریکا سابقه نداشته است که در مورد کشوری به کار برود.

وی گفت: آمریکا را باید با این حقیقت بشناسیم و بدانیم که در طی 41 سال از پیروزی انقلاب ما شاهد بودیم که افراد مختلفی از جریان های دوگانه ای که در آمریکا وجود داشته اند بر مسند ریاست جمهوری نشسته و حکومت کرده اند. برخی از جمهوری خواه ها و برخی از دموکرات ها با سلیقه های گوناگون در کشور آمریکا حکومت کردند اما همیشه به این ارتباط دشمنی و خصومت و توأم با خشونت با جمهوری اسلامی ادامه داده اند.

وی گفت: ندیده ام در یک دوره جمهوری خواهی بیاید و با جمهوری اسلامی ارتباطی در حد آن چیزی که در نظام بین الملل گفته شده، حقوق جمهوری اسلامی را رعایت و ارتباط خوبی برقرار کند. نه از دموکرات ها و نه از جمهوری خواه ها هیچ فردی نبوده است.

آیت الله عالمی ادامه داد: این تجربه چهل ساله برای ملت ما کافی است که به این نتیجه قطعی برسند که تاکنون و در طی این چهار سالی که ترامپ برخوردی خصمانه با جمهوری اسلامی را روا داشته است و به قول خود آنها تحریم فلج کننده را به کشور تحمیل کرده است، حالا که او رفته است و فرد دیگری جایگزین ترامپ شده کسی این گونه تصور کند که رییس جمهور جدید می تواند برای ما بهتر از قبلی باشد، بسیار سخیفانه است و این گونه نیست زیرا رفت و برگشت دموکرات ها و جمهوری خواه ها را در این چهل سال در مقاطع مختلف شاهد بوده ایم.

آیت الله عالمی اظهار کرد: این رفتار امریکا در طی این چند سال دلیل روشن و غیر قابل انکاری است برای حقانیت موضعی که رهبر انقلاب بر آن تاکید کرده اند و قبلا نیز در چند ماه بعد از انتخاب ریاست جمهوری های مختلف امریکا به صراحت این روابط را توضیح دادند و این نشان می دهد که رهبر انقلاب حقیقتا از همه افرادی که در این نظام مسندی را به خود اختصاص داده اند از همه سلیس تر، روشن تر، عمیق تر و قاطعانه تر می فهمد و اعلام می کند و مردم این موضوع را به تجربه یافته اند که این موضع (موضع رهبری) به حق و کاملا صحیح است.