حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، عالم مجاهد دوران حکومت عباسی

تاریخ خبر:
1399/09/01 01:31
مطالب آزاد خبرگزاری حوزه
حجت الاسلام والمسلمین آل هاشم گفت: حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) از نظر علمی در میان علمای شیعه برجسته است، اما جنبه امامزاده بودن ایشان در بین مردم غلبه دارد.

حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم در برنامه پیام گفت: بسیج، لشکر مخلص خدا، اهل گمنامی و بی نشانی، عاشق شهادت، بهترین مدافع اسلام و انقلاب، نیروی کارآمد برای همه میدان ها بوده و تفکر بسیجی، تفکر الهام بخش مقاومت در عصر حاضر است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی افزود: از ویژگی های ممتاز دولت آینده، قرار گرفتن در مقطع زمانی تحقق سند چشم انداز بیست ساله ایران اسلامی است. دولت آینده، باید حداکثر تلاش خود را برای تحقق سند چشمانداز بکار گیرد.

وی ادامه داد: مقابله با ایران انقلابی جزو ماهیت دستگاه حاکمه آمریکا و اصل دائمی صهیونیسم جهانی است که به هیچ شکلی تغییر نخواهد کرد.

حجت الاسلام والمسلمین آل هاشم بیان داشت: برخورداری از هویت اسلامی، ایرانی و انقلابی و پویای طریق جامعه مهدوی، پیشتازی در اخلاق و رفتار حسنه، دست یابی به نظام فراگیر، کارآمد و منسجم فرهنگی و هدایتگری تمامی شئون و نظامات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه از جمله اهداف نقشه مهندسی فرهنگی کشور در سند چشم انداز ۱۴۰۴ کشور هستند.

وی تاکید کرد: حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) از نظر علمی در میان علمای شیعه برجسته است، اما جنبه امامزاده بودن ایشان در بین مردم غلبه دارد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی گفت: تلاش علمی و دفاع از آئین اسلام و رفع اشکال و شبهات مخالفین و تبیین انگیزه های های صحیح اسلامی، ایجاد شبکه ارتباطی با شیعیان در مناطق مختلف از طریق نمایندگان و رساندن پیام ها و فرستادن پیک ها، تقویت سیاسی رجال و عناصر مهم شیعه، فعالیت های سری سیاسی برغم تمام کنترل ها و مراقبت های حکومت عباسی از امام حسن عسکری(ع)، مهمتر از همه آماده سازی شیعیان برای دوران غیبت از جمله فعالیت های موثر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) بود.

حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، عالم مجاهد دوران حکومت عباسی

حجت الاسلام والمسلمین آل هاشم گفت: حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) از نظر علمی در میان علمای شیعه برجسته است، اما جنبه امامزاده بودن ایشان در بین مردم غلبه دارد.

به گزارش خبرگزاری حوزه از تبریز، حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم در برنامه پیام گفت: بسیج، لشکر مخلص خدا، اهل گمنامی و بی نشانی، عاشق شهادت، بهترین مدافع اسلام و انقلاب، نیروی کارآمد برای همه میدان ها بوده و تفکر بسیجی، تفکر الهام بخش مقاومت در عصر حاضر است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی افزود: از ویژگی های ممتاز دولت آینده، قرار گرفتن در مقطع زمانی تحقق سند چشم انداز بیست ساله ایران اسلامی است. دولت آینده، باید حداکثر تلاش خود را برای تحقق سند چشمانداز بکار گیرد.

وی ادامه داد: مقابله با ایران انقلابی جزو ماهیت دستگاه حاکمه آمریکا و اصل دائمی صهیونیسم جهانی است که به هیچ شکلی تغییر نخواهد کرد.

حجت الاسلام والمسلمین آل هاشم بیان داشت: برخورداری از هویت اسلامی، ایرانی و انقلابی و پویای طریق جامعه مهدوی، پیشتازی در اخلاق و رفتار حسنه، دست یابی به نظام فراگیر، کارآمد و منسجم فرهنگی و هدایتگری تمامی شئون و نظامات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه از جمله اهداف نقشه مهندسی فرهنگی کشور در سند چشم انداز ۱۴۰۴ کشور هستند.

وی تاکید کرد: حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) از نظر علمی در میان علمای شیعه برجسته است، اما جنبه امامزاده بودن ایشان در بین مردم غلبه دارد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی گفت: تلاش علمی و دفاع از آئین اسلام و رفع اشکال و شبهات مخالفین و تبیین انگیزه های های صحیح اسلامی، ایجاد شبکه ارتباطی با شیعیان در مناطق مختلف از طریق نمایندگان و رساندن پیام ها و فرستادن پیک ها، تقویت سیاسی رجال و عناصر مهم شیعه، فعالیت های سری سیاسی برغم تمام کنترل ها و مراقبت های حکومت عباسی از امام حسن عسکری(ع)، مهمتر از همه آماده سازی شیعیان برای دوران غیبت از جمله فعالیت های موثر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) بود.