فراخوان مقالات همایش ملی «علامه مصباح یزدی

تاریخ خبر:
1400/02/08 03:11
نشست ها، همایش ها، گردهمایی.. خبرگزاری حوزه
فراخوان مقالات همایش ملی “علامه مصباح یزدی(ره) فیلسوف علوم اجتماعی اسلامی” به همت گروه فلسفه پژوهشکده حکمت و دین­ پژوهی پژوهشگاه منتشر شد.

حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه؛ عضو هیأت علمی گروه فلسفه پژوهشگاه و دبیر علمی این همایش ضمن اعلام این خبر گفت: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به محوریت پژوهشکده حکمت و دین­ پژوهی و گروه فلسفه و با همکاری برخی مراکز علمی کشور به پاس قدردانی از زحمات مرحوم آیت الله محمدتقی مصباح یزدی؛ فیلسوف، اسلام­ شناس، متفکر و نظریه ­پرداز عمیق، کم ­نظیر و نوآور در فلسفه اسلامی و فلسفه علوم اجتماعی اسلامی که جهت تسری دادن و کاربردی­ سازی فلسفه اسلامی در جامعه و گفتمان­ سازی فلسفه اسلامی یک عمر مجاهدت خالصانه­ ی علمی نمودند و نیز کمک به تبیین، نشر و گفتمان­ سازی اندیشه­ های فلسفی اجتماعی این فیلسوف بزرگ در نظر دارد «همایش ملی علامه مصباح یزدی فیلسوف علوم اجتماعی اسلامی» را برپا نماید.

وی افزود: این همایش دارای ۱۰ محور است که ذیل هر محور نیز تعدادی زیرمحور وجود دارند که عبارتند از:

۱- فلسفه علوم انسانی و اجتماعی اسلامی از منظر علامه مصباح یزدی

 چیستی علوم انسانی و اجتماعی اسلامی (تعریف، قلمرو، منابع و…)

 مبانی علوم انسانی و اجتماعی اسلامی

 روش­شناسی علوم انسانی و اجتماعی اسلامی

 قلمرو علوم انسانی و اجتماعی اسلامی

 منابع علوم انسانی و اجتماعی اسلامی

 اهداف علوم انسانی و اجتماعی اسلامی

 نگرش علامه مصباح به علوم انسانی و اجتماعی مدرن

۲- فلسفه جامعه­ شناسی اسلامی از منظر علامه مصباح یزدی

 چیستی جامعه ­شناسی اسلامی

 مبانی نظری جامعه­ شناسی اسلامی (معرفت­ شناسی، هستی­ شناسی، انسان­ شناسی، دین­ شناسی و ارزش­ شناسی)

 روش ­شناسی جامعه­ شناسی اسلامی

 منابع جامعه­ شناسی اسلامی

 اهداف جامعه­ شناسی اسلامی

 اصالت فرد و جامعه

 تغییر و تکامل اجتماعی

 جبر و آزادی اجتماعی

 عدالت و نابرابری اجتماعی

 نهادها و ساخت­ های خرد و کلان نظام اجتماعی

 نظریه انقلاب

 زن و خانواده در نگاه اسلام

 فلسفه کنش اجتماعی (رابطه عمل و معرفت، عمل و باور، عمل و تربیت و…)

۳- فلسفه سیاست اسلامی از منظر علامه مصباح یزدی

 چیستی دانش سیاسی اسلامی

 مبانی نظری سیاست اسلامی (معرفت­ شناسی، هستی ­شناسی، انسان­ شناسی، دین­ شناسی و ارزش ­شناسی)

 روش­ شناسی سیاست اسلامی

 منابع سیاست اسلامی

 اهداف سیاست اسلامی

 نقد و بررسی فلسفه سیاسی غرب

 نسبت دین و سیاست

 نسبت اخلاق و سیاست

 ضرورت حکومت دینی

 مشروعیت حکومت اسلامی

 جایگاه مردم در حکومت اسلامی

 آزادی در حکومت اسلامی

 تبیین و اثبات ولایت فقیه

 تبیین و تحلیل مردم­سالاری

 تبیین انقلاب اسلامی

 ثبات و زوال نظام­های سیاسی

 ساختار و شکل حکومت

 تبیین قدرت سیاسی

 اصول حکمرانی و سیاست اسلامی

 نظام قانون­ گذاری در اسلام (مبادی، مبانی، اهداف، مشروعیت، اقسام، گستره و…)

 مقایسۀ تطبیقی حکمرانی در اسلام با سایر مکاتب سیاسی

۴- فلسفه اخلاق و عرفان اسلامی از منظر علامه مصباح یزدی

 چیستی اخلاق اسلامی

 مبانی نظری اخلاق اسلامی (معرفت­ شناسی، هستی­ شناسی، انسان­ شناسی، دین ­شناسی و ارزش ­شناسی)

 روش ­شناسی اخلاق اسلامی

 منابع اخلاق اسلامی

 اهداف اخلاق اسلامی

 نظریه­ی اخلاقی علامه مصباح

 نقد و بررسی مکاتب اخلاقی

 ارزش اخلاقی

 نسبیت و ثبات اخلاق و ارزش­ های اخلاقی

 اخلاق اجتماعی

 عرفان اجتماعی

 رابطۀ دین و اخلاق

 دین و معنویت

 مسئولیت اخلاقی

 اخلاق و نظام حقوقی و قانونی

 اخلاق زیست­محیطی

 اخلاق و مسئولیت فردی و اجتماعی

۵- فلسفه حقوق اسلامی از منظر علامه مصباح یزدی

 چیستی حقوق اسلامی

 مبانی نظری حقوق اسلامی (معرفت­ شناسی، هستی ­شناسی، انسان­ شناسی، دین­ شناسی و ارزش ­شناسی)

 روش­ شناسی حقوق اسلامی

 منابع حقوق اسلامی (وحی، عقل، عرف و عقلا)

 اهداف حقوق اسلامی

 مواجهه با نظام­های حقوقی غرب

 نسبت حق، قدرت، تکلیف و مصلحت

 حق طبیعی و حق فطری

 رابطه فقه و حقوق

 فلسفه حقوق شهروندی

 فلسفه حقوق زن

 فمینیسم

 فلسفه حقوق بشر اسلامی

 فلسفه خشونت و اسلام

 فلسفه جهاد در اسلام

 حق کرامت انسان

 حق آزادی، حدود و شقوق آن

 حقوق حاکمیت و حکمرانی

۶- فلسفه اقتصاد اسلامی از منظر علامه مصباح یزدی

 چیستی اقتصاد اسلامی

 مبانی نظری اقتصاد اسلامی (معرفت­ شناسی، هستی ­شناسی، انسان­ شناسی، دین­ شناسی و ارزش­ شناسی)

 روش ­شناسی اقتصاد اسلامی

 منابع اقتصاد اسلامی

 اهداف اقتصاد اسلامی

 مالکیت در اسلام

 آزادی اقتصادی

 عدالت اقتصادی

 نسبت عدالت اقتصادی و پیشرفت

 نسبت دین و توسعه

 نقد و بررسی کاپیتالیسم و مارکسیسم

۷- فلسفه مدیریت اسلامی از منظر علامه مصباح یزدی

 چیستی مدیریت اسلامی

 مبانی نظری مدیریت اسلامی (معرفت­ شناسی، هستی ­شناسی، انسان­ شناسی، دین­ شناسی و ارزش­ شناسی)

 روش شناسی مدیریت اسلامی

 منابع مدیریت اسلامی

 اهداف مدیریت اسلامی

 قلمرو مدیریت اسلامی

 دین و مدیریت اجتماعی

۸- فلسفه روانشناسی اسلامی از منظر علامه مصباح یزدی

 چیستی روانشناسی اسلامی

 مبانی نظری روانشناسی اسلامی (معرفت­ شناسی، هستی ­شناسی، انسان­ شناسی، دین­ شناسی و ارزش­ شناسی)

 روش ­شناسی روانشناسی اسلامی

 مبادی رفتار اختیاری انسان (گرایش ­ها، شخصیت، محیط، فرهنگ و موانع)

 منابع روانشناسی اسلامی

 اهداف روانشناسی اسلامی

 نظریه شخصیت در اسلام

 نظریه رشد و کمال در اسلام

 نقد و بررسی مکاتب روان­شناسی غربی

 آسیب­شناسی روانی در اسلام و غرب

 روان­شناسی اخلاق در اسلام

۹- فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی از منظر علامه مصباح یزدی

 چیستی تعلیم و تربیت اسلامی

 مبانی نظری تعلیم و تربیت اسلامی (معرفت­ شناسی، هستی ­شناسی، انسان­ شناسی، دین­ شناسی و ارزش­ شناسی)

 روش ­شناسی تعلیم و تربیت اسلامی

 منابع تعلیم و تربیت اسلامی

 اهداف تعلیم و تربیت اسلامی

 مراحل تعلیم و تربیت اسلامی

 شرایط و موانع تعلیم و تربیت اسلامی

 ویژگی­های تعلیم و تربیت اسلامی

 ساحت­های تعلیم و تربیت اسلامی

 بررسی نهادهای تعلیم و تربیت در ایران

 تبیین دانشگاه اسلامی

 تعلیم و تربیت در حوزه­های علمیه

 نقد و بررسی تعلیم و تربیت سکولار

۱۰- فلسفه تاریخ، تمدن و فرهنگ اسلامی از منظر علامه مصباح یزدی

 فلسفه تاریخ

 چیستی و ابعاد تکامل و پیشرفت تاریخ

 سنت­ های الهی و قانون ­مندی تاریخ

 پایان تاریخ

 رابطه جامعه و تاریخ

 نقد و بررسی جبر تاریخی

 روش تحقیق تاریخی

 چیستی فرهنگ اسلامی

 چیستی تمدن اسلامی

 تمدن ­نوین اسلامی

 آینده تمدنی و مهدویت

 نسبت تمدن و فرهنگ

 تهاجم فرهنگی

 فلسفه هنر اسلامی (چیستی، مبادی، مبانی، گستره و کارکردهای هنر اسلامی)

 نسبت دین و هنر

 نسبت هنر و تمدن و فرهنگ

 جایگاه فلسفه در فرهنگ و تمدن­سازی

 جایگاه کلام در فرهنگ و تمدن­سازی

 جایگاه تفسیر در فرهنگ و تمدن­سازی

دبیر علمی این همایش بیان داشت: بر این اساس از تمامی پژوهشگران و اندیشمندان گرامی صمیمانه خواهشمندیم که با مقالات ارزنده ­ی خویش، گامی در جهت برگزاری هر چه وزین­ تر و پربارتر همایش مذکور بردارند. مهلت ارسال چکیده مقالات تا پایان خرداد و اصل مقالات تا پایان شهریور سال ۱۴۰۰ است. تاریخ برگزاری همایش نیز در آبان سال ۱۴۰۰ همزمان با روز جهانی فلسفه است و علاقه ­مندان می ­توانند مقالات خویش را به آدرس الکترونیکی h.mesbahyazdi@gmail.com ارسال و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۷۶۰۳۵۷۱-۰۲۵ داخلی ۱۳۷ تماس حاصل نمایند و همچنین جهت اطلاع از آخرین رویدادها و اخبار مربوط به این همایش به آدرس iict.ac.ir/mesbahconf مراجعه نمایند.