از تفسیر قرآن به زبان انگلیسی و روسی تا نفوذ در خانه رئیس جمهور وقت آمریکا

تاریخ خبر:
1400/07/19 01:48
مطالب آزاد خبرگزاری حوزه
مرحوم آیت الله فقیه ایمانی، تنها به امور شرعی مردم رسیدگی نمی کرد، بلکه در ابعاد مختلف اجتماعی و فرهنگی فعالیت داشت، یکی از کارهای بسیار مهم «حاج آقا کمال» که البته به توصیه حضرت امام خمینی (ره) آغاز شد، تفسیر قرآن به زبان انگلیسی و روسی بود.

مرحوم آیت الله سید کمال فقیه ایمانی از شاگردان آیت الله العظمی بروجردی (ره) و امام خمینی (ره) و یار مقام معظم رهبری، از علمای برجسته اصفهان و مؤسس خیریه های درمانی و فرهنگی اصفهان، بود که چندی پیش دارفانی را وداع گفت.

آیت الله فقیه ایمانی منشأ خدمات عمرانی، اجتماعی، فرهنگی و درمانی زیادی بود، آن مرحوم آیت الله فقیه ایمانی به سفارش امام خمینی (ره) پدیدآورنده اولین تفسیر قرآن به زبان انگلیسی و روسی با عنوان «نور القرآن فی تفسیر القرآن» می باشد.