تغییر ساعات کاری ادارات از ۲۱ خرداد تا ۳ شهریور در کل کشور

تاریخ خبر:
1401/03/21 02:20
مطالب آزاد مرکز خدمات حوزه علیمه قم
دبر اساس مصوبه هیئت دولت ساعت آغاز و پایان کار کلیه دستگاه های اجرایی، بانک ها، نیرو های مسلح و نهاد های عمومی غیردولتی از 21 خرداد تا سوم شهریور از ۷ تا ۱۳:۳۰ خواهد بود.

تغییر ساعات کاری ادارات از ۲۱ خرداد تا ۳ شهریور در کل کشور

به گزارش روابط عمومی مرکز خدمات حوزه های علمیه، بر اساس مصوبه هیئت دولت ساعت آغاز و پایان کار کلیه دستگاه های اجرایی، بانک ها، نیرو های مسلح و نهاد های عمومی غیردولتی از 21 خرداد تا سوم شهریور از 7 تا 13:30 خواهد بود.