اولین همایش بین المللی اسلام و فضای مجازی برگزار می شود

تاریخ خبر:
1401/03/28 06:01
نشست ها، همایش ها، گردهمایی.. خبرگزاری شبستان
اولین همایش بین المللی اسلام و فضای مجازی در سال ۱۴۰۱ با هدف تولید دانش، تضارب اندیشه ها و ارتباط مستمر با جامعه علمی جهان اسلام به همت دفتر مطالعات اسلامی فضای مجازی برگزار می شود.

گروه اندیشه،به همت دفتر مطالعات اسلامی فضای مجازی، اولین همایش بین المللی اسلام و فضای مجازی در پایان سال ۱۴۰۱ با هدف تولید دانش و نظریه پردازی، تضارب اندیشه ها و ارتباط مستمر با جامعه علمی جهان اسلام برگزار می شود.

برگزاری پیش نشست های علمی با حضور اساتید برجسته داخلی و خارجی به زبان های انگلیسی و عربی، از جمله برنامه های حاشیه ای این همایش است.

مقالات پذیرفته شده، در پایگاه های پژوهشی معتبر نمایه خواهد شد.

لازم به تاکید است تنها مقالات به زبان انگلیسی یا عربی پذیرفته خواهد شد و مقالات تنها از طریق سایت همایش دریافت می شود.