رسول الله (ص) : داناترین مردم کسى است که دانش دیگران را به دانش خود بیفزاید.
پربازدیدترین یادداشت پربازنشرترین محبوب ترین پرنظرترین
یادداشت ها
رویات داریم که امام معصوم می فرماید وای به حال کسی که یکانش بیش از ده تائی او باشد!! منظور چیست؟ با توجه به آیه 160 سوره انعام، هر کس یک حسنه بجا آورد برای او ده حسنه نوشته می شود و اگر یک سیئه انجام دهد برای او یک سیئه می نویسند. بنابراین منظور روای...
به نام حضرت حق عبدالعظیم حسنی از امام هادی علیه السلام نقل می کند که ایشان فرمودند: به اولیاء من سلام مرا برسان و به آنان بگو که راه بر نفوذ شیطان ببندند ... [تا آنجا که فرمودند] ... و خود را مشغول کوبیدن یکدیگر نکنند که من بر خود فرض نموده ام که اگر...
سرش این است که واعظان اهل درد نیستند ، کسی که آتش را نبیند سخن او اعلان خطر نیست ، بر خلاف درد آشنایان معاد که هم علم آنان شهودی است هم خود آتش را می بینند ، نه دود آن را و هم این که گزارش آنان از دوزخ درد مندانه و شاهدانه است . اما پیامبر اکرم صلی ا...
در واقع ما در غیبت به سر می بریم آن حضرت مانند سائر انسانها زندگی میکنند منتها او ما را می بیند و ما او را نمی بینیم. پس در حقیقت ما غایبیم. آن که نمی بیند غایب است نه آنکه دیده نمیشود. آن که ما می بیند و همه جا حضور دارد او حاضر است ما که نمی بینیم ...
400 =  عناوین یاد داشتها 399 - شيطان‏ 398 - مال، فرزندان و اعمال‏ 397 - نماز - عملی که شرایطش دربر گیرنده بخش زیادی از اوامر و نواهی اله...
شیطان وقتی انسان در حال احتضار قرار می گیرد، شیطان با فرزندان و یاران خود بر بالین او حاضر می شوند و تلاش می کنند تا با حیله های مختلف» ایمان «او را گرفته و آن را از چنگش بیرون آورند و این سخت ترین حالت برای هر محتضری است. از امام صادق (علیه ...
مال، فرزندان و اعمال از دیگر اموری که برای محتضر به صورت مثالیه خود مجسم می گردد و او آنها را می بیند و دست نیاز به سویشان دراز می کند، مال و اولاد و اعمال فرد است. در این مورد أمیرالمؤمنین (علیه السلام) می فرماید: همانا فرزند آدم در آخرین ر...
تفس یر سوره کهف بر اساسِ « متنِ عربی کتابِ اَلمیزان  جلد 13.علامه طباطبایی» +قسمت دوم با ترجمه و توضیح مختصر از استاد سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَ الرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَا...
نماز- عملی که دربر گیرنده بخش زیادی از اوامر و نواهی الهی است بمناسبت فرا رسیدن هفته نماز مطالبی به عرض عزیزان می رسد . درباره فلسفه نماز و مطالب مربوط به ان سخنها ی فراوان گفته شده . و کتابها تالیف گردیده است که نیازی به تکرار آنها نیست فقط...