کتاب «کلیله و دمنه» به چاپ هفتم رسید.

تاریخ خبر:
1401/03/23 02:40
تازه های علمی ، پژوهشی ، نشر خبرگزاری صداوسیما
چاپ هفتم کتاب «کلیله و دمنه» ترجمه ابوالمعالی نصرالله بن محمد منشی و تصحیح و تحقیق آیت الله حسن حسن زاده آملی به همت موسسه بوستان کتاب منتشر شد.


این کتاب ماندگار در حکمت، حکمرانی و ادب از جمله آثاری است که از سانسکریت به پهلوی، سپس به وسیله «ابن مقفع» از پهلوی به عربی و آنگاه در اوایل قرن ششم به دست «ابوالمعالی نصرالله بن محمد منشی» به فارسی دری برگردانده شد.

نسخه ابوالمعالی را افراد مختلفی تصحیح کرده اند، اما اثر حاضر به تصحیح علامه آیت الله حسن زاده آملی است که از روی چند نسخه خطی و مقابله با کلیله های عربی و ترجمه دو باب دیگر آن به فارسی که تاکنون ترجمه نشده بود منتشر شد.

نگارنده در تصحیح این کتاب فقط دو نسخه از کلیله های چاپی را مورد نظر قرار داده است: یکی نسخه مرحوم امیر نظام و دیگری نسخه ای که به تصحیح عبدالعظیم قریب است که اصل کلیله های چاپی دیگر همین دو نسخه است.

علاقه مندان برای خرید اینترنتی این کتاب می توانند به نشانی اینترنتی www.bustaneketab.ir مراجعه کنند.