جزئیات استفاده از قانون طرح معافیت جدید سه فرزندی برای طلاب

تاریخ خبر:
1402/03/10 12:53
مطالب آزاد خبرگزاری حوزه
طلاب متقاضی استفاده از قانون طرح معافیت جدید سه فرزندی (سن بالای ۴۰ سال) و چهار فرزندی (عدم محدودیت سنی)؛ از طریق سامانه پیشخوان حوزه های علمیه اقدام کنند.
طلاب متقاضی استفاده از قانون طرح معافیت جدید سه فرزندی (سن بالای ۴۰ سال) و چهار فرزندی (عدم محدودیت سنی)؛ از طریق سامانه پیشخوان حوزه های علمیه بخش صدور گواهی ((گواهی طرح معافیت جدید فرزندان)) درخواست خود را ثبت نموده و پس از تأیید کارشناسان مربوطه گواهی را أخذ و با مدارک لازم (اصل و تصویر صفحات شناسنامه و کارت ملی خود، همسر و فرزندان) به دفاتر پلیس+۱۰ مراجعه نمایید.